huayue logo

大神人左臉面眼鼻唇有紅色胎記濕婆梵天毗濕奴真主盤古偉人世界學校校長偉人祕書長偉人*

國學論壇(蜀.川.香.帆) [703:187840], 23:25:29 01/11/2018:

大神人左臉面眼鼻唇有紅色胎記濕婆梵天毗濕奴真主盤古偉人世界學校校長偉人祕書長偉人總統伊朗德黑蘭聯合國、大神人哈梅內伊老偉人世界學校校長老偉人祕書長老偉人總統伊朗德黑蘭聯合國、大神人左臉面眼鼻唇有紅色胎記蘇盤飛偉人世界學校校長偉人祕書長偉人總統中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦莫斯科台北聯合國、大神人額頂有紅色胎記米哈伊爾﹒謝爾蓋耶維奇﹒戈爾巴喬夫老偉人世界學校校長老偉人祕書長老偉人總統伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、大神人左臉面眼鼻唇有紅色胎記葉鴻銘偉人世界學校校長偉人祕書長偉人總統美利堅合眾國紐約聯合國、喬治﹒赫伯特﹒布什老偉人世界學校校長老偉人祕書長老偉人總統美利堅合眾國紐約聯合國、印度新德里聯合國、印度尼西亞雅加達聯合國、土耳其安卡拉聯合國、巴西巴西利亞聯合國、智利圣地亞哥聯合國、墨西哥墨西哥市聯合國、南非比勒陀利亞聯合國、西班牙馬德里聯合國、希腊雅典聯合國、菲律賓馬尼拉聯合國、澳大利亞堪培拉聯合國、泰國曼谷聯合國、中華帝國台北聯合國、伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、美利堅合眾國紐約聯合國、法國巴黎紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國

大神人米奧塞后代子孫偉人總統伊朗德黑蘭聯合國、大神人蘇丹﹒沙赫后代子孫偉人總統伊朗德黑蘭聯合國、大神人哈梅內伊老偉人總統伊朗德黑蘭聯合國、大神人穆薩維后代子孫偉人總統伊朗德黑蘭紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、伊爾﹒阿爾斯朗后代子孫偉人總統伊朗德黑蘭聯合國、賈勞如丁﹒克勃勒尼后代子孫偉人總統伊朗德黑蘭聯合國、哈塔米后代子孫偉人總統伊朗德黑蘭聯合國、米爾﹒薩維老偉人總理伊朗德黑蘭聯合國、哈桑﹒巴尼薩德爾老偉人總統伊朗德黑蘭聯合國、邁赫迪﹒巴扎爾甘后代子孫偉人總理伊朗德黑蘭聯合國、哈邁迪內賈德老偉人總統伊朗德黑蘭聯合國、拉賈伊后代子孫偉人總理伊朗德黑蘭聯合國、哈桑﹒魯哈尼老偉人總統伊朗德黑蘭聯合國、賈瓦德后代子孫偉人總理伊朗德黑蘭聯合國、哈吉扎德赫偉人總理伊朗德黑蘭聯合國、禮薩馬赫后代子孫偉人總理伊朗德黑蘭聯合國、哈利法﹒扎耶德老領袖副總理伊朗德黑蘭聯合國、阿勒馬克圖姆老領袖副總理伊朗德黑蘭聯合國、阿卜勒﹒阿茲老領袖副總理伊朗德黑蘭聯合國、艾哈邁德老領袖副總理伊朗德黑蘭聯合國、薩拉赫﹒伊薩老領袖副總理伊朗德黑蘭聯合國、薩拉杰領袖副總理伊朗德黑蘭紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、大神人米南德一世后代子孫偉人總統印度新德里聯合國、大神人蘇巴斯﹒錢德拉后代子孫偉人總統印度新德里聯合國、第二次世界大戰蘇巴斯﹒錢德拉老偉人受通緝捉拿陰謀謀害致死案件印度新德里聯合國、大神人蘇卡法后代子孫偉人總統印度新德里聯合國、德拉﹒普拉薩德后代子孫偉人總統印度新德里聯合國、卡拉昌德﹒甘地后代子孫偉人總統印度新德里聯合國、拉爾﹒甘地偉人總理印度新德里聯合國、賈瓦哈拉爾﹒尼赫魯后代子孫偉人總理印度新德里紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、拉卡塔拉后代子孫偉人總統印度新德里聯合國、錢德拉﹒謝卡爾后代子孫偉人總理印度新德里聯合國、拉姆﹒科溫德老偉人總統印度新德里聯合國、納倫德拉﹒莫迪老偉人總理印度新德里聯合國、舍爾沙后代子孫偉人總統印度新德里聯合國、阿迪爾沙后代子孫偉人總理印度新德里聯合國、希瓦吉后代子孫偉人總統印度新德里聯合國、薩巴吉后代子孫偉人總理印度新德里聯合國、塔拉比后代子孫偉人總統印度新德里聯合國、蘇仁德拉后代子孫偉人總統印度新德里聯合國、蘇伯納﹒拉納后代子孫偉人總理印度新德里聯合國、普拉薩德﹒阿查里亞后代子孫偉人總統印度新德里聯合國、馬亨德拉后代子孫偉人總統印度新德里聯合國、比蘭德拉后代子孫偉人總理印度新德里聯合國、賈南德拉后代子孫偉人總統印度新德里聯合國、洛肯德拉﹒昌德老偉人總理印度新德里聯合國、亞達夫老偉人總統印度新德里聯合國、德烏帕老偉人總理印度新德里聯合國、米爾扎后代子孫偉人總統印度新德里聯合國、穆罕默德﹒阿里真納后代子孫偉人總統印度新德里聯合國、利雅﹒阿里汗后代子孫偉人總理印度新德里聯合國、瓦希姆﹒薩賈德后代子孫偉人總統印度新德里聯合國、米安﹒謝里夫老偉人總統印度新德里聯合國、哈坎﹒阿巴西老偉人總統印度新德里聯合國、馬姆努老偉人總理印度新德里聯合國、謝赫﹒哈西娜老偉人總統印度新德里聯合國、謝赫﹒穆吉布﹒拉赫曼老偉人總統已逝世印度新德里聯合國、塔久丁艾后代子孫偉人總理印度新德里聯合國、謝哈布丁﹒艾哈邁德后代子孫偉人總統印度新德里聯合國、卡莉達老偉人總理印度新德里聯合國、哈米德老偉人總統印度新德里聯合國、蘇杰生領袖偉人副祕書長偉人總理印度新德里聯合國、尼瑪拉領袖副總理印度新德里聯合國、拉瓦領袖副總理印度新德里聯合國、豪爾赫﹒格拉領袖副總理印度新德里聯合國、沃莫拉萊領袖副總理印度新德里聯合國、尼古拉莫領袖副總理印度新德里紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、大神人蘇哈托后代子孫偉人總統印度尼西亞雅加達聯合國、哈達后代子孫偉人總統印度尼西亞雅加達聯合國、克塔拉亞薩后代子孫偉人總統印度尼西亞雅加達聯合國、哈拉哈普后代子孫偉人總理印度尼西亞雅加達聯合國、韋洛坡后代子孫偉人總理印度尼西亞雅加達聯合國、穆罕默德﹒納席爾后代子孫偉人總理印度尼西亞雅加達聯合國、維多多老偉人副祕書長老偉人總統印度尼西亞雅加達聯合國、穆罕默德﹒薩勒曼領袖副總理印度尼西亞雅加達聯合國、薩勒曼﹒阿茲老領袖副總理印度尼西亞雅加達聯合國、西哈莫尼領袖副總理印度尼西亞雅加達聯合國、洪森老領袖副總理印度尼西亞雅加達紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、凱末爾后代子孫偉人總統土耳其安卡拉聯合國、凱南﹒埃夫倫后代子孫偉人總統土耳其安卡拉聯合國、厄扎爾后代子孫偉人總統土耳其安卡拉聯合國、埃爾多安老偉人總統土耳其安卡拉聯合國、耶爾德勒姆老偉人總理土耳其安卡拉聯合國、伊爾德勒姆老偉人副祕書長老偉人總理土耳其安卡拉聯合國、比納利耶老領袖副總理土耳其安卡拉聯合國、奎爾﹒奧巴馬領袖副總理土耳其安卡拉聯合國、奧比昂﹒巴索老領袖副總理土耳其安卡拉紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、米歇爾﹒米格爾老偉人總統巴西巴西利亞聯合國、赫爾墨﹒利馬后代子孫偉人總統巴西巴西利亞聯合國、克德﹒阿爾梅達﹒內維后代子孫偉人總統巴西巴西利亞聯合國、伊塔馬爾﹒佛朗哥老偉人副祕書長老偉人總統巴西巴西利亞聯合國、努埃爾﹒洛倫索老領袖副總理巴西巴西利亞聯合國、奧利維拉領袖參議院議長、瓦爾迪爾領袖眾議院議長、雷南領袖參議院議長、瑪雅領袖眾議院議長巴西巴西利亞紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、米蓋爾﹒塞巴安老偉人總統智利圣地亞哥聯合國、米歇爾﹒赫里亞老偉人總統智利圣地亞哥聯合國、薩爾瓦多﹒阿連德戈森后代子孫偉人總統智利圣地亞哥聯合國、艾爾文﹒阿索卡后代子孫偉人副祕書長偉人總統智利圣地亞哥聯合國、哈吉哈桑納爾﹒博爾基亞老領袖副總理智利圣地亞哥聯合國、哈吉穆赫塔迪領袖副總理智利圣地亞哥紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、米達米安﹒伊圖爾維德君國老偉人皇帝老偉人、安娜﹒瑪利亞﹒何塞法皇后老偉人墨西哥墨西哥市聯合國、米格爾﹒巴拉岡后代子孫偉人總統墨西哥墨西哥市聯合國、米格爾﹒瓦倫丁后代子孫偉人總統墨西哥墨西哥市聯合國、米格爾﹒米拉蒙后代子孫偉人總統墨西哥墨西哥市聯合國、米利奧﹒波爾后代子孫偉人總統墨西哥墨西哥市聯合國、米格爾﹒巴爾德后代子孫偉人總統墨西哥墨西哥市聯合國、米格爾﹒德拉馬德里﹒烏爾塔多老偉人總統墨西哥墨西哥市聯合國、德戈塔里老偉人總統墨西哥墨西哥市聯合國、塞迪略﹒德萊昂老偉人總統、培尼亞﹒涅托偉人副祕書長偉人總統墨西哥墨西哥市聯合國、蘇里領袖副總理墨西哥墨西哥市聯合國、沃拉吉領袖副總理墨西哥墨西哥市聯合國、希爾﹒巴爾沃薩領袖參議院議長、阿吉拉爾領袖眾議院議長墨西哥墨西哥市紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、納爾遜﹒赫拉赫拉﹒曼德拉后代子孫偉人總統南非比勒陀利亞聯合國、弗雷德里克﹒德克勒克老偉人總統南非比勒陀利亞聯合國、雅各布﹒祖瑪老偉人總統南非比勒陀利亞聯合國、彼得﹒博塔后代子孫偉人副祕書長偉人總統南非比勒陀利亞聯合國、哈邁德﹒薩勒曼﹒阿勒老領袖副總理南非比勒陀利亞聯合國、哈利法﹒薩勒曼﹒阿勒老領袖副總理南非比勒陀利亞聯合國、巴萊卡﹒姆貝特領袖國民議會議長、吉恩﹒洛領袖眾議院議長南非比勒陀利亞紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、米爾拉赫曼一世君國老偉人皇帝老偉人西班牙馬德里聯合國、哈卡姆一世君國老偉人皇帝老偉人西班牙馬德里聯合國、蘇萊曼君國老偉人皇帝老偉人西班牙馬德里聯合國、阿方索十三世君國老偉人皇帝老偉人西班牙馬德里聯合國、卡洛斯一世君國老偉人皇帝老偉人、索菲婭皇后老偉人西班牙馬德里聯合國、費利佩六世君國偉人皇帝偉人、萊蒂西亞皇后偉人西班牙馬德里聯合國、費利佩﹒岡薩老偉人首相、里亞拉老偉人副祕書長老偉人首相西班牙馬德里聯合國、阿里﹒翁丁巴老領袖副總理西班牙馬德里聯合國、歐納﹒翁多老領袖副總理西班牙馬德里聯合國、何塞﹒拉沃爾達領袖參議院議長、費利克斯﹒龐斯領袖眾議院議長西班牙馬德里紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、米海爾﹒塔西諾普洛后代子孫偉人總統希腊雅典紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、赫里托﹒薩采塔基老偉人總統希腊雅典紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、米佐塔基后代子孫偉人總理希腊雅典紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、帕夫洛普洛老偉人總統希腊雅典紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、阿歷克西偉人副祕書長偉人總理希腊雅典紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、納納﹒阿多﹒丹夸老領袖副總理希腊雅典紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、瑪格麗特二世女君老偉人皇帝老偉人、弗雷德里克君國偉人皇帝偉人丹麥哥本哈根紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、波爾﹒尼魯普﹒拉森老偉人首相紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、拉爾﹒拉森老偉人副祕書長老偉人首相丹麥哥本哈根紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、米利奧﹒阿奎納多后代子孫偉人總統菲律賓馬尼拉聯合國、奧馬比尼后代子孫偉人總理菲律賓馬尼拉聯合國、曼努埃爾﹒奎松后代子孫偉人總統菲律賓馬尼拉聯合國、何塞﹒勞雷爾后代子孫偉人總統菲律賓馬尼拉聯合國、科拉松后代子孫偉人總統菲律賓馬尼拉紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、本納阿韋后代子孫偉人總統尼日利亞阿布賈、阿吉伊后代子孫偉人總統尼日利亞阿布賈、穆罕默杜老偉人副祕書長老偉人總統尼日利亞阿布賈紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、海登老偉人總督澳大利亞堪培拉聯合國、約翰﹒基廷老偉人總理澳大利亞堪培拉聯合國、彼得﹒約翰老偉人總督澳大利亞堪培拉聯合國、麥肯﹒騰博老偉人副祕書長老偉人總理澳大利亞堪培拉紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、蘇瑞泰后代子孫偉人總統緬甸內比都聯合國、蘇貌后代子孫偉人總統緬甸內比都聯合國、昂山素季老偉人顧問緬甸內比都聯合國、吳努后代子孫偉人總理緬甸內比都聯合國、丹瑞后代子孫偉人總理緬甸內比都聯合國、廷覺老偉人總統緬甸內比都聯合國、登盛老偉人副祕書長老偉人總理緬甸內比都紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、蘇丹莫哈末五世君國老偉人皇帝老偉人馬來西亞吉隆坡聯合國、哈迪﹒莫哈末老偉人總理、納吉﹒阿都拉薩老偉人副祕書長老偉人總理馬來西亞吉隆坡紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、哈哇集拉隆功君國老偉人皇帝老偉人、宋詩哇麗皇太后老偉人泰國曼谷聯合國、差猜﹒春哈旺老偉人總理、巴育老偉人副祕書長老領袖總理泰國曼谷紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、大神人蘇盤鯀偉人伯父已逝世盤古君國老祖宗太古時代中華帝國紅色胎記台北聯合國、中華帝國2012年受通緝捉拿陰謀謀害致死案件,大神人蘇盤波偉人伯母已逝世盤古君國老祖宗太古時代中華帝國紅色胎記台北聯合國、中華帝國2012年受通緝捉拿陰謀謀害致死案件,大神人盤古君國老祖宗太古時代、大神人崇伯鯀皇帝老祖宗中華帝國后代子孫紅色胎記台北聯合國、葉蓁偉人阿弟已逝世中華帝國紅色胎記台北聯合國、中華帝國2012年受通緝捉拿陰謀謀害致死案件、葉延凱偉人阿爸已逝世中華帝國紅色胎記台北聯合國、中華帝國2016年受慢性毒葯陰謀謀害致死案件,葉奈氏偉人阿媽已逝世中華帝國紅色胎記台北聯合國、中華帝國2016年受慢性毒葯陰謀謀害致死案件,中華帝國秦晉偉人副總統、秦始皇皇帝老偉人中華帝國后代子孫台北聯合國、中華帝國劉曉暄偉人副總統、中華帝國劉曉波偉人副總統已逝世,身患肝癌受慢性毒葯陰謀謀害致死案件、劉徹皇帝老偉人中華帝國后代子孫台北聯合國、中華帝國李顯龍偉人副總統台北聯合國、中華帝國李洪師偉人副總統台北聯合國、中華帝國李光耀老偉人副總統已逝世、李世民皇帝老偉人中華帝國后代子孫台北聯合國、中華帝國趙紫陽后代子孫偉人副總統、趙J胤皇帝老偉人中華帝國后代子孫台北聯合國、中華帝國蘇林偉人、中華帝國查建國領袖、中華帝國葉赫那拉氏隆裕皇太后后代子孫領袖、中華帝國袁世凱后代子孫領袖、中華帝國葉鴻眷后代子孫領袖、中華帝國葉光庭后代子孫領袖、中華帝國袁啟彤后代子孫領袖、中華帝國吳春歷領袖、中華帝國阮春福領袖、中華帝國阮富仲后代子孫領袖、中華帝國丁世兄領袖、中華帝國阮氏金銀領袖、中華帝國哈莉瑪領袖、中華帝國張有福領袖、中華帝國桑德萊什﹒麥農領袖、中華帝國丁世均領袖、中華帝國李洛淵領袖、中華帝國梁承泰領袖、中華帝國崔龍海領袖、中華帝國黃炳誓領袖、中華帝國樸奉珠領袖、中華帝國卡德爾領袖、中華帝國封從德領袖、中華帝國辛□炅煨洹□謝□酃□蟯□煨洹□謝□酃□盥劑煨洹□謝□酃□嚶□繃煨洹□謝□酃□嘟芰煨洹□謝□酃□斡酪懍煨洹□謝□酃□□牧□煨洹□謝□酃□彀釤□煨洹□謝□酃□J厝煤蟠□鈾□煨洹□謝□酃□R□煨洹□謝□酃□魏S□煨洹□謝□酃□霞移淞煨洹□謝□酃□破榱煨洹□謝□酃□□那□煨洹□謝□酃□岫□□□沉煨洹□謝□酃□窳崍煨洹□謝□酃□詵錈□蟠□鈾□煨洹□謝□酃□□□煨洹□謝□酃□饉劑煨洹□謝□酃□磣諏α煨洹□謝□酃□陸□煨洹□謝□酃□蹕芡□煨洹□謝□酃□蔚縷樟煨洹□謝□酃□醯□煨洹□謝□酃□跤脅帕煨洹□謝□酃□醪亓煨洹□謝□酃□P窆飭煨洹□謝□酃□茲亓煨洹□謝□酃□擲□煨洹□謝□酃□硎攬□煨洹□謝□酃□佬懍□煨洹□謝□酃□撾□伊煨洹□謝□酃□6□枇煨洹□謝□酃□Π逍橇煨洹□謝□酃□陸ㄈ柿煨洹□謝□酃□□□詈蟠□鈾□煨洹□謝□酃□2□裊煨洹□謝□酃□醣鱍懍煨□蟠□鈾□煨洹□謝□酃□院G嗔煨洹□謝□酃□秸□煨洹□謝□酃□嚼□□煨□蟠□鈾□煨洹□謝□酃□躒敉□煨□蟠□鈾□□□謝□酃□釹芎炅煨洹□謝□酃□咧頃閃煨洹□謝□酃□萊□□煨洹□笊袢碩□□瀉焐□□敲墜□煉□□歡□且□□妗□甓□頹欠蚶銜叭俗芡場□笊袢艘寥□□甓□頹峭蘩銜叭艘咽攀酪糧甓□□□□箍屏□瞎□□笊袢四嶧□□□歡□且□□妗□章誠□蚝蟠□鈾鏤叭爍弊芡騁糧甓□□□□箍屏□瞎□□笊袢四嶧□□□歡□且□□妗□章誠□蚶銜叭俗芡騁咽攀饋□笊袢四崮取□歡□且□僥取□章誠□摶咽攀酪糧甓□□□□箍屏□瞎□□笊袢艘獨□蘸蟠□鈾鏤叭爍弊芡騁糧甓□□□□箍屏□瞎□□笊袢艘獨□綻銜叭俗芡騁咽攀饋□笊袢艘獨□漳壤銜叭艘咽攀酪糧甓□□□□箍坪焐□□橇□瞎□□笊袢艘糧甓□□衾錕莆□婢□□獻孀□□實劾獻孀□□笊袢稅呂黽泳□□獻孀□□屎罄獻孀諍蟠□鈾錟□箍屏□瞎□□呂黽印□曷褰艽奈叭爍泵厥槌□叭爍弊芡騁糧甓□□□□箍屏□瞎□□斬□□□鋁懈窈蟠□鈾鏤叭爍泵厥槌□叭爍弊芡騁糧甓□□□□箍屏□瞎□□墜□煉□□鐐蚺滴□妗□永錟□蟠□鈾鏤叭爍泵厥槌□叭爍弊芡騁糧甓□□□□箍屏□瞎□□墜□煉□□尋露嗦尬□妗□□□□錐□夠□蟠□鈾鏤叭爍泵厥槌□叭爍弊芡騁糧甓□□□□箍屏□瞎□□蟹頡□用啄□蚝蟠□鈾鏤叭爍泵厥槌□叭爍弊芡騁糧甓□□□□箍屏□瞎□□墜□諒邐□妗□刮□□侶宸蚝蟠□鈾鏤叭爍泵厥槌□叭爍弊芡騁糧甓□□□□箍屏□瞎□□墜□諒邐□妗□參□□崢撕蟠□鈾鏤叭爍泵厥槌□叭爍弊芡騁糧甓□□□□箍屏□瞎□□贅□錆蟠□鈾鏤叭爍泵厥槌□叭爍弊芡騁糧甓□□□□箍屏□瞎□□□賂甓□諍蟠□鈾鏤叭爍泵厥槌□叭爍弊芡騁糧甓□□□□箍屏□瞎□□呶骼鏌□□妗□庾饒□舴蚝蟠□鈾鏤叭爍泵厥槌□叭爍弊芡騁糧甓□□□□箍屏□瞎□□炒目埔晾銜叭爍泵厥槌□銜叭爍弊芡騁糧甓□□□□箍屏□瞎□□□□蟹蚶銜叭爍泵厥槌□銜叭爍弊芡騁糧甓□□□□箍屏□瞎□□駁侶薏□蚝蟠□鈾鏤叭爍泵厥槌□叭爍弊芡騁糧甓□□□□箍屏□瞎□□九滴□妗□醵□昕坪蟠□鈾鏤叭爍泵厥槌□叭爍弊芡騁糧甓□□□□箍屏□瞎□□練踩□饋□呶骼鏌□□婧蟠□鈾鏤叭爍泵厥槌□叭爍弊芡騁糧甓□□□□箍屏□瞎□□練才滴□妗□偎箍埔梁蟠□鈾鏤叭爍泵厥槌□叭爍弊芡騁糧甓□□□□箍屏□瞎□□□錕誦弧□賞叨□崳叭爍泵厥槌□叭爍弊芡騁糧甓□□□□箍坪焐□□橇□瞎□誚嘆□戮□猛飩槐痹季□錄□毆□市淌路ㄔ汗□市嘆□櫓□諞淮問瀾□笳秸□□瀾緦焱漣訃□□詼□問瀾□笳攪□瞎□讀□瞎□□隆釩訃□□諶□問瀾□笳攪□瞎□讀□瞎□□隆反唇ㄕ□0個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、米哈伊爾﹒謝爾蓋耶維奇﹒馬利宁后代子孫偉人總理伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、米哈伊爾﹒伊拉里奧諾維奇﹒戈列尼謝夫﹒庫圖佐夫后代子孫偉人副總理伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、米哈伊爾﹒博格達諾維奇﹒巴克萊﹒德托利后代子孫偉人副總理伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、雅科夫列夫后代子孫領袖副總理伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、尼古拉耶維奇﹒克列斯京斯基后代子孫領袖副總理伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、紹伊古老領袖伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、瓦連里﹒格拉西莫夫老領袖伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、瓦列里﹒佐金領袖副總理伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、瓦倫丁﹒台克夫領袖副總理伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、阿列克謝那維奇﹒阿恰洛夫領袖副總理伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、維克托﹒柏夫涪維奇領袖副總理伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、沃羅宁領袖副總理伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、伊戈爾﹒伊萬諾維奇﹒舒瓦洛夫領袖副總理伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、彼得﹒阿列克謝耶維奇領袖副總理伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、伊斯曼領袖副總理伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、盧卡申科領袖副總理伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、安德烈﹒科比亞科夫領袖副總理伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、瓦利科夫領袖副總理伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、奧爾•紹爾班領袖副總理伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、努克•奧奧爾領袖副總理伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、薩金塔耶夫領袖副總理伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、納扎爾巴耶夫領袖副總理伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、莫馬利﹒拉赫蒙領袖副總理伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、科基爾領袖副總理伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、班內赫后代子孫領袖副總理伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、別爾德尼科夫領袖副總理伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、阿坦巴耶夫領袖副總理伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、薩帕﹒德茨領袖副總理伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、采杰諾夫領袖副總理伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、哈勒馬﹒圖勒嘎領袖副總理伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、扎爾格勒圖勒嘎領袖副總理伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、謝赫﹒哈利法﹒阿勒薩尼領袖副總理伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、納賽爾﹒阿勒薩尼領袖副總理伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、阿德姆領袖副總理伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、海德阿領袖副總理伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、艾哈邁德﹒薩巴赫領袖副總理伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、納瓦夫﹒薩巴赫領袖副總理伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、哈馬德﹒薩巴赫領袖副總理伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、加尼姆領袖副總理伊戈爾聯邦莫斯科紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、喬治﹒布什后代子孫偉人總統美利堅合眾國紐約聯合國、喬治﹒布什老偉人總統同勞拉﹒布什老偉人美利堅合眾國紐約聯合國、喬治﹒赫伯特﹒布什老偉人總統同芭芭拉﹒布什老偉人美利堅合眾國紐約聯合國、喬治﹒華盛頓老祖宗老偉人總統已逝世同丹德里奇﹒華盛頓老祖宗老偉人已逝世美利堅合眾國紐約聯合國、艾森豪威爾后代子孫偉人總統美利堅合眾國紐約聯合國、唐納德﹒川普老偉人總統同梅拉尼婭偉人美利堅合眾國紐約聯合國、侯賽因﹒奧巴馬老偉人總統同賓森﹒奧巴馬偉人美利堅合眾國紐約聯合國、亞伯拉罕﹒林肯后代子孫偉人總統美利堅合眾國紐約聯合國、費茲杰拉爾德﹒肯尼迪后代子孫偉人總統美利堅合眾國紐約聯合國、亞伯拉罕﹒林肯老偉人總統同瑪麗﹒托德﹒林肯老偉人已逝世美利堅合眾國紐約聯合國、哈里﹒杜魯門后代子孫偉人總統美利堅合眾國紐約聯合國、哈里﹒杜魯門老偉人總統同貝絲﹒杜魯門老偉人已逝世美利堅合眾國紐約聯合國、羅納德﹒里根后代子孫偉人總統美利堅合眾國紐約聯合國、羅納德﹒里根老偉人總統同惠曼老偉人已逝世美利堅合眾國紐約聯合國、富蘭克林﹒德拉諾﹒羅斯福后代子孫偉人總統美利堅合眾國紐約聯合國、富蘭克林﹒德拉諾﹒羅斯福老偉人總統同安娜﹒埃莉諾﹒羅斯福老偉人已逝世美利堅合眾國紐約聯合國、尼克松后代子孫偉人總統美利堅合眾國紐約聯合國、尼克松老偉人總統同帕特﹒尼克松老偉人已逝世美利堅合眾國紐約紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、比爾﹒蓋茨領袖、威爾士領袖、迪蒙﹒諾托領袖、亞瑟﹒卡普蘭領袖、伊森﹒葛特曼領袖、托斯坦﹒特瑞領袖、伊恩﹒丹尼斯﹒詹森領袖、丹尼﹒謝克特領袖、曼弗雷德﹒諾瓦克領袖、約翰﹒納尼亞領袖、史蒂芬﹒格雷戈里領袖、索菲﹒理查森領袖、貝弗里奇后代子孫領袖、皮埃爾領袖、貝弗利﹒麥克拉克林領袖、佩耶特領袖美利堅合眾國紐約紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、米歇爾﹒德勃雷后代子孫偉人總統已逝世法國巴黎聯合國、夏爾﹒戴高樂后代子孫偉人總統法國巴黎聯合國、弗朗索瓦﹒密特朗后代子孫偉人總統法國巴黎聯合國、米歇爾﹒卡爾后代子孫偉人總理法國巴黎聯合國、米歇爾﹒弗雷德里克偉人總統法國巴黎聯合國、愛德華﹒菲利普偉人總理法國巴黎聯合國、梅塔領袖副總理法國巴黎聯合國、埃迪﹒拉馬領袖副總理法國巴黎聯合國、阿蘭﹒波厄領袖參議院議長、路易﹒梅爾馬茲領袖眾議院議長、巴爾托洛內領袖眾議院議長法國巴黎紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、若爾熱﹒桑帕約老偉人總統、阿尼巴爾老偉人總理葡萄牙里斯本聯合國、雷貝洛﹒德索薩老偉人總統、桑托﹒達科塔偉人總理、曼努埃爾﹒利維拉老偉人副祕書長老偉人總理葡萄牙里斯本紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、翁貝托一世君國老偉人皇帝老偉人已逝世意大利羅馬聯合國、埃馬努埃萊三世君國老偉人皇帝老偉人已逝世意大利羅馬聯合國、弗朗切斯科后代子孫偉人總統意大利羅馬聯合國、安德烈奧蒂后代子孫偉人總理意大利羅馬聯合國、塞爾焦﹒馬塔雷拉老偉人總統意大利羅馬聯合國、真蒂洛尼老偉人副祕書長老偉人總理意大利羅馬聯合國、斯帕多利尼領袖參議院議長、安全理事會格拉索領袖參議院議長、萊昂尼爾德﹒約蒂領袖眾議院議長、勞拉﹒博爾德里尼領袖眾議院議長意大利羅馬紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、腓特烈三世君國老偉人皇帝老偉人已逝世德國柏林聯合國、里夏德后代子孫偉人總統德國柏林聯合國、約阿希姆﹒高克老偉人總統德國柏林聯合國、赫爾穆后代子孫偉人總理德國柏林聯合國、瓦爾﹒泰因邁爾老偉人總統德國柏林聯合國、默克爾老偉人副祕書長老偉人總理德國柏林聯合國、施托克老領袖副祕書長老領袖副總理德國柏林聯合國、德萊爾領袖參議院議長、尼瓦夫﹒蒂利希領袖參議院議長、莉塔領袖眾議院議長、諾貝﹒拉默領袖眾議院議長德國柏林紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、埃爾娜﹒索爾伯格老偉人副祕書長老偉人首相挪威奧斯陸聯合國、托爾滕貝格偉人副祕書長挪威奧斯陸紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、紹利﹒尼尼斯托偉人總統芬蘭赫爾辛基聯合國、西皮萊老偉人副祕書長老偉人總理芬蘭赫爾辛基紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、雷迪偉人總督新西蘭惠靈頓聯合國、威廉﹒利希偉人副祕書長偉人總理新西蘭惠靈頓紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、萊赫﹒瓦文薩老偉人總統、瓦爾德馬老偉人總理波蘭華沙聯合國、安杰賽巴偉人總統、貝婭塔﹒希德沃老偉人副祕書長老偉人總理波蘭華沙紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、呂貝爾老偉人首相荷蘭阿姆斯特丹聯合國、馬克呂偉人副祕書長偉人首相荷蘭阿姆斯特丹紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、烏爾﹒梅內姆老偉人總統阿根廷布宜諾斯艾利斯聯合國、馬克里老偉人副祕書長偉人總統阿根廷布宜諾斯艾利斯紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國2018年批條再次決定〔2018〕1號 1、大神人蘇盤鯀偉人伯父已逝世盤古君國老祖宗太古時代中華帝國紅色胎記台北聯合國、中華帝國2012年受通緝捉拿陰謀謀害致死案件,大神人蘇盤波偉人伯母已逝世盤古君國老祖宗太古時代中華帝國紅色胎記台北聯合國、中華帝國2012年受通緝捉拿陰謀謀害致死案件,大神人盤古君國老祖宗太古時代、大神人崇伯鯀皇帝老祖宗中華帝國后代子孫紅色胎記台北聯合國、葉蓁偉人阿弟已逝世中華帝國紅色胎記台北聯合國、中華帝國2012年受通緝捉拿陰謀謀害致死案件、葉延凱偉人阿爸已逝世中華帝國紅色胎記台北聯合國、中華帝國2016年受慢性毒葯陰謀謀害致死案件,葉奈氏偉人阿媽已逝世中華帝國紅色胎記台北聯合國、中華帝國2016年受慢性毒葯陰謀謀害致死案件,中華帝國秦晉偉人副總統、秦始皇皇帝老偉人中華帝國后代子孫台北聯合國、中華帝國劉曉暄偉人副總統、中華帝國劉曉波偉人副總統身患肝癌受慢性毒葯陰謀謀害致死案件,劉徹皇帝老偉人中華帝國后代子孫台北聯合國、中華帝國李顯龍偉人副總統、中華帝國李洪師偉人副總統、中華帝國李光耀老偉人副總統已逝世、1999年7月受暗害迫害案件,李世民皇帝老偉人中華帝國后代子孫台北聯合國、中華帝國趙紫陽后代子孫偉人副總統、1989年受暗害迫害案件,趙J胤皇帝老偉人中華帝國后代子孫台北聯合國、大神人額頂有紅色胎記米哈伊爾﹒謝爾蓋耶維奇﹒戈爾巴喬夫后代子孫偉人總統伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、大神人額頂有紅色胎記米哈伊爾﹒謝爾蓋耶維奇﹒戈爾巴喬夫老偉人總統、大神人伊薩﹒戈爾巴喬娃老偉人已逝世伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、大神人尼基塔﹒謝爾蓋耶維奇﹒赫魯曉夫后代子孫偉人副總統伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、大神人尼基塔﹒謝爾蓋耶維奇﹒赫魯曉夫老偉人總統已逝世、大神人尼娜﹒謝爾蓋耶芙娜﹒赫魯曉娃已逝世伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、大神人葉利欽后代子孫偉人副總統伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、大神人葉利欽老偉人總統已逝世、大神人葉利欽娜老偉人已逝世伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、大神人葉利欽后代子孫偉人副總統伊戈爾聯邦莫斯科紅色胎記聯合國、大神人伊戈爾﹒留里科維奇君國老祖宗、皇帝老祖宗、大神人奧麗加君國老祖宗、皇后老祖宗后代子孫莫斯科聯合國、奧麗加﹒戈洛杰茨偉人副總統伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、赫爾吉﹒奧列格后代子孫偉人副總統、米哈伊爾﹒伊萬諾維奇﹒加里宁后代子孫偉人副總統伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、米哈伊爾﹒費奧多羅維奇﹒弗拉基米爾斯基后代子孫偉人副總統伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、列夫﹒加米涅夫后代子孫偉人副總統伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、米哈伊洛維奇﹒斯維爾德洛夫后代子孫偉人副總統伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、米哈伊洛維奇﹒什維爾尼克后代子孫偉人副總統伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、米高揚后代子孫偉人副總統伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、波德戈爾內后代子孫偉人副總統伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、瓦西里耶維奇﹒庫茲涅佐夫后代子孫偉人副總統伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、魯茨科伊老偉人副總統伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、哈拉托夫老偉人副總統伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、安德羅波夫后代子孫偉人副總統伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、季諾維奇﹒契爾年科后代子孫偉人副總統伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、伊凡三世﹒瓦西里耶維奇后代子孫偉人副總統伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、伊凡諾維奇﹒頓斯科伊后代子孫偉人副總統伊戈爾聯邦莫斯科聯合國、阿里克謝﹒納瓦爾尼偉人副總統伊戈爾聯邦莫斯科聯合國,都享有世界偉人政治地位,建資產階級國家党派,伊戈爾聯邦莫斯科紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國飛至中華帝國沙縣梅縣飛机場聯合國 ...華岳論壇 - "http://washeng.net"
哈桑﹒魯哈尼老偉人總統伊朗、蘇巴斯﹒錢德拉后代子孫偉人印度、卡拉昌德﹒甘地后代子孫偉人印度、賈瓦哈拉爾﹒尼赫魯后代子孫偉人印度、蘇仁德拉后代子孫偉人印度、蘇伯納﹒拉納后代子孫偉人印度、穆罕默德﹒阿里﹒真納后代子孫偉人印度、謝赫﹒穆吉布﹒拉赫曼后代子孫偉人印度、蘇哈托后代子孫偉人印度尼西亞、哈達后代子孫偉人印度尼西亞、葉赫那拉氏隆裕皇太后后代子孫領袖、袁世凱后代子孫領袖、葉鴻眷后代子孫領袖、葉光庭后代子孫領袖、袁啟彤后代子孫領袖、大神人額頂有紅色胎記米哈伊爾﹒謝爾蓋耶維奇﹒戈爾巴喬夫老偉人總統、大神人尼基塔﹒謝爾蓋耶維奇﹒赫魯曉夫后代子孫偉人副總統、大神人葉利欽后代子孫偉人副總統都簽了《伊印中協約》,准備建資產階級國家党派,在回憶第一次世界大戰案件、第二次世界大戰案件、第三次世界大戰案件時期,葉赫那拉氏隆裕皇太后老偉人中國清朝政府、袁世凱老偉人中國清朝政府1912年決定中國清朝政府頒布《清室退位詔書》、1895年至1907年決定中國清朝政府設置新加坡、大越南、大韓帝國、朝鮮為附屬國
賈瓦德后代子孫偉人總理伊朗聯合國、哈吉扎德赫偉人總理伊朗聯合國、禮薩馬赫后代子孫偉人總理伊朗聯合國、哈利法﹒扎耶德老領袖副總理伊朗聯合國、阿勒馬克圖姆老領袖副總理伊朗聯合國、阿卜勒﹒阿茲老領袖副總理伊朗聯合國、艾哈邁德老領袖副總理伊朗聯合國、薩拉赫﹒伊薩老領袖副總理伊朗聯合國、薩拉杰領袖副總理伊朗紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、薩巴吉后代子孫偉人總理印度聯合國、塔拉比后代子孫偉人總統印度聯合國、蘇仁德拉后代子孫偉人總統印度聯合國、蘇伯納﹒拉納后代子孫偉人總理印度聯合國、普拉薩德﹒阿查里亞后代子孫偉人總統印度聯合國、馬亨德拉后代子孫偉人總統印度聯合國、比蘭德拉后代子孫偉人總理印度聯合國、賈南德拉后代子孫偉人總統印度聯合國、洛肯德拉﹒昌德老偉人總理印度聯合國、亞達夫老偉人總統印度聯合國、德烏帕老偉人總理印度聯合國、米爾扎后代子孫偉人總統印度聯合國、穆罕默德﹒阿里真納后代子孫偉人總統印度聯合國、利雅﹒阿里汗后代子孫偉人總理印度聯合國、瓦希姆﹒薩賈德后代子孫偉人總統印度聯合國、米安﹒謝里夫老偉人總統印度聯合國、哈坎﹒阿巴西老偉人總統印度聯合國、馬姆努老偉人總理印度聯合國、謝赫﹒哈西娜老偉人總統印度聯合國、謝赫﹒穆吉布﹒拉赫曼老偉人總統已逝世印度聯合國、塔久丁艾后代子孫偉人總理印度聯合國、謝哈布丁﹒艾哈邁德后代子孫偉人總統印度聯合國、卡莉達老偉人總理印度聯合國、哈米德老偉人總統印度聯合國、蘇杰生領袖偉人副祕書長偉人總理印度聯合國、尼瑪拉領袖副總理印度聯合國、拉瓦領袖副總理印度聯合國、豪爾赫﹒格拉領袖副總理印度聯合國、沃莫拉萊領袖副總理印度聯合國、尼古拉莫領袖副總理印度紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、西哈莫尼領袖副總理印度尼西亞聯合國、洪森老領袖副總理印度尼西亞紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、伊爾德勒老偉人副祕書長老偉人總理土耳其聯合國、比納利耶老領袖副總理土耳其聯合國、奎爾﹒奧巴馬領袖副總理土耳其聯合國、奧比昂﹒巴索老領袖副總理土耳其紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、奧利維拉領袖參議院議長、瓦爾迪爾領袖眾議院議長、雷南領袖參議院議長、瑪雅領袖眾議院議長巴西紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、哈吉穆赫塔迪領袖副總理智利紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、沃拉吉領袖副總理墨西哥聯合國、希爾﹒巴爾沃薩領袖參議院議長、阿吉拉爾領袖眾議院議長墨西哥紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、哈利法﹒薩勒曼﹒阿勒老領袖副總理南非聯合國、巴萊卡﹒姆貝特領袖國民議會議長、吉恩﹒洛領袖眾議院議長南非紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、何塞﹒拉沃爾達領袖參議院議長、費利克斯﹒龐斯領袖眾議院議長西班牙紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、阿歷克西偉人副祕書長偉人總理希腊聯合國、納納﹒阿多﹒丹夸老領袖副總理希腊紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、拉爾﹒拉森老偉人副祕書長老偉人首相丹麥紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、何塞﹒勞雷爾后代子孫偉人總統菲律賓聯合國、科拉松后代子孫偉人總統菲律賓聯合國、戈杜特爾特老偉人副祕書長老偉人總統菲律賓紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、穆罕默﹒哈里老偉人副祕書長老偉人總統尼日利亞紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、麥肯﹒騰博老偉人副祕書長老偉人總理澳大利亞堪培拉紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、登盛老偉人副祕書長老偉人總理緬甸紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、納吉﹒阿都拉薩老偉人副祕書長老偉人總理馬來西亞紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、巴育老偉人副祕書長老偉人總理泰國紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、中華帝國栗憲庭領袖、中華帝國何德普領袖、中華帝國王丹領袖、中華帝國王有才領袖、中華帝國王藏領袖、中華帝國鄭旭光領袖、中華帝國易蓉領袖、中華帝國賈闊領袖、中華帝國許世楷領袖、中華帝國呂秀蓮領袖、中華帝國游錫伊煨洹□謝□酃□6□枇煨洹□謝□酃□Π逍橇煨洹□謝□酃□陸ㄈ柿煨洹□謝□酃□□□詈蟠□鈾□煨洹□謝□酃□2□裊煨洹□謝□酃□醣鱍懍煨□蟠□鈾□煨洹□謝□酃□院G嗔煨洹□謝□酃□秸□煨洹□謝□酃□嚼□□煨□蟠□鈾□煨洹□謝□酃□躒敉□煨□蟠□鈾□□□謝□酃□釹芎炅煨洹□謝□酃□咧頃閃煨洹□謝□酃□萊□□煨洹□了孤□煨涓弊芾硪糧甓□□盍□瞎□□□ㄉ昕屏煨涓弊芾硪糧甓□□盍□瞎□□駁鋁搖□票妊強品蛄煨涓弊芾硪糧甓□□盍□瞎□□呃□品蛄煨涓弊芾硪糧甓□□盍□瞎□□露□#8226;紹爾班領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、努克•奧奧爾領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、薩金塔耶夫領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、納扎爾巴耶夫領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、莫馬利﹒拉赫蒙領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、科基爾領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、班內赫后代子孫領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、別爾德尼科夫領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、阿坦巴耶夫領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、薩帕﹒德茨領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、采杰諾夫領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、哈勒馬﹒圖勒嘎領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、扎爾格勒圖勒嘎領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、謝赫﹒哈利法﹒阿勒薩尼領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、納賽爾﹒阿勒薩尼領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、阿德姆領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、海德阿領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、艾哈邁德﹒薩巴赫領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、納瓦夫﹒薩巴赫領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、哈馬德﹒薩巴赫領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、加尼姆領袖副總理伊戈爾聯邦紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、伊恩﹒丹尼斯﹒詹森領袖、丹尼﹒謝克特領袖、曼弗雷德﹒諾瓦克領袖、約翰﹒納尼亞領袖、史蒂芬﹒格雷戈里領袖、索菲﹒理查森領袖、貝弗里奇后代子孫領袖、皮埃爾領袖、貝弗利﹒麥克拉克林領袖、佩耶特領袖美利堅合眾國紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、阿蘭﹒波厄領袖參議院議長、路易﹒梅爾馬茲領袖眾議院議長、巴爾托洛內領袖眾議院議長法國紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、曼努埃爾﹒利維拉老偉人副祕書長老偉人總理葡萄牙聯合國、桑托﹒達科塔偉人總理葡萄牙紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、真蒂洛尼老偉人副祕書長老偉人總理意大利聯合國、斯帕多利尼領袖參議院議長、格拉索領袖參議院議長、萊昂尼爾德﹒約蒂領袖眾議院議長、勞拉﹒博爾德里尼領袖眾議院議長意大利紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、默克爾老偉人副祕書長老偉人總理德國聯合國、施托克老領袖副祕書長老領袖副總理德國聯合國、德萊爾領袖參議院議長、尼瓦夫﹒蒂利希領袖參議院議長、莉塔領袖眾議院議長、諾貝﹒拉默領袖眾議院議長德國紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、埃爾娜﹒索爾伯格老偉人副祕書長老偉人首相挪威聯合國、托爾滕貝格偉人副祕書長挪威紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、西皮萊老偉人副祕書長老偉人總理芬蘭紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、威廉﹒利希偉人副祕書長偉人總理新西蘭紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、貝婭塔﹒希德沃老偉人副祕書長老偉人總理波蘭紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、馬克呂偉人副祕書長偉人首相荷蘭紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、馬克里老偉人副祕書長老偉人總統阿根廷紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國簽發通告聯合國特赦令聯合國判決無罪國家政權賠償金額,世界各國資產階級國家党派60多億后代子孫群眾冤假錯案聯合國、世界各國搜索引擎資產階級國家党派Google、Bing、Yahoo、Yandex、Guruji、Goo、AOL Search 、infoseek、Excite、Ask Jeeves、Lycos Search 、Godado、Tiscali、Il Trovatore、Libero、Abacho、Lycos、WEB.DE、Fireball、Ask.com 、Abrexa UK 、Ask.com UK 、Splut、Geoportail、Live Search、Voila聯合國,中華帝國首長中央工作中華帝國憲法中華帝國簽發通告中華帝國特赦令中華帝國判決無罪國家政權賠償金額,中華帝國資產階級國家党派10多億后代子孫群眾冤假錯案聯合國,中華帝國搜索引擎資產階級國家党派谷歌、必應、雅虎聯合國,伊戈爾聯邦首長中央工作伊戈爾聯邦憲法伊戈爾聯邦簽發通告伊戈爾聯邦特赦令伊戈爾聯邦判決無罪國家政權賠償金額,伊戈爾聯邦資產階級國家党派1億多后代子孫群眾冤假錯案聯合國,伊戈爾聯邦資產階級國家党派搜索引擎,YandexRamblerWebaltaSearchEngines.ru、ruMnogonado.net-聯合國
賈瓦德后代子孫偉人總理伊朗聯合國、哈吉扎德赫偉人總理伊朗聯合國、禮薩馬赫后代子孫偉人總理伊朗聯合國、哈利法﹒扎耶德老領袖副總理伊朗聯合國、阿勒馬克圖姆老領袖副總理伊朗聯合國、阿卜勒﹒阿茲老領袖副總理伊朗聯合國、艾哈邁德老領袖副總理伊朗聯合國、薩拉赫﹒伊薩老領袖副總理伊朗聯合國、薩拉杰領袖副總理伊朗紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、薩巴吉后代子孫偉人總理印度聯合國、塔拉比后代子孫偉人總統印度聯合國、蘇仁德拉后代子孫偉人總統印度聯合國、蘇伯納﹒拉納后代子孫偉人總理印度聯合國、普拉薩德﹒阿查里亞后代子孫偉人總統印度聯合國、馬亨德拉后代子孫偉人總統印度聯合國、比蘭德拉后代子孫偉人總理印度聯合國、賈南德拉后代子孫偉人總統印度聯合國、洛肯德拉﹒昌德老偉人總理印度聯合國、亞達夫老偉人總統印度聯合國、德烏帕老偉人總理印度聯合國、米爾扎后代子孫偉人總統印度聯合國、穆罕默德﹒阿里真納后代子孫偉人總統印度聯合國、利雅﹒阿里汗后代子孫偉人總理印度聯合國、瓦希姆﹒薩賈德后代子孫偉人總統印度聯合國、米安﹒謝里夫老偉人總統印度聯合國、哈坎﹒阿巴西老偉人總統印度聯合國、馬姆努老偉人總理印度聯合國、謝赫﹒哈西娜老偉人總統印度聯合國、謝赫﹒穆吉布﹒拉赫曼老偉人總統已逝世印度聯合國、塔久丁艾后代子孫偉人總理印度聯合國、謝哈布丁﹒艾哈邁德后代子孫偉人總統印度聯合國、卡莉達老偉人總理印度聯合國、哈米德老偉人總統印度聯合國、蘇杰生領袖偉人副祕書長偉人總理印度聯合國、尼瑪拉領袖副總理印度聯合國、拉瓦領袖副總理印度聯合國、豪爾赫﹒格拉領袖副總理印度聯合國、沃莫拉萊領袖副總理印度聯合國、尼古拉莫領袖副總理印度紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、西哈莫尼領袖副總理印度尼西亞聯合國、洪森老領袖副總理印度尼西亞紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、伊爾德勒老偉人副祕書長老偉人總理土耳其聯合國、比納利耶老領袖副總理土耳其聯合國、奎爾﹒奧巴馬領袖副總理土耳其聯合國、奧比昂﹒巴索老領袖副總理土耳其紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、奧利維拉領袖參議院議長、瓦爾迪爾領袖眾議院議長、雷南領袖參議院議長、瑪雅領袖眾議院議長巴西紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、哈吉穆赫塔迪領袖副總理智利紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、沃拉吉領袖副總理墨西哥聯合國、希爾﹒巴爾沃薩領袖參議院議長、阿吉拉爾領袖眾議院議長墨西哥紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、哈利法﹒薩勒曼﹒阿勒老領袖副總理南非聯合國、巴萊卡﹒姆貝特領袖國民議會議長、吉恩﹒洛領袖眾議院議長南非紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、何塞﹒拉沃爾達領袖參議院議長、費利克斯﹒龐斯領袖眾議院議長西班牙紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、阿歷克西偉人副祕書長偉人總理希腊聯合國、納納﹒阿多﹒丹夸老領袖副總理希腊紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、拉爾﹒拉森老偉人副祕書長老偉人首相丹麥紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、何塞﹒勞雷爾后代子孫偉人總統菲律賓聯合國、科拉松后代子孫偉人總統菲律賓聯合國、戈杜特爾特老偉人副祕書長老偉人總統菲律賓紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、穆罕默﹒哈里老偉人副祕書長老偉人總統尼日利亞紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、麥肯﹒騰博老偉人副祕書長老偉人總理澳大利亞堪培拉紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、登盛老偉人副祕書長老偉人總理緬甸紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、納吉﹒阿都拉薩老偉人副祕書長老偉人總理馬來西亞紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、巴育老偉人副祕書長老偉人總理泰國紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、中華帝國栗憲庭領袖、中華帝國何德普領袖、中華帝國王丹領袖、中華帝國王有才領袖、中華帝國王藏領袖、中華帝國鄭旭光領袖、中華帝國易蓉領袖、中華帝國賈闊領袖、中華帝國許世楷領袖、中華帝國呂秀蓮領袖、中華帝國游錫伊煨洹□謝□酃□6□枇煨洹□謝□酃□Π逍橇煨洹□謝□酃□陸ㄈ柿煨洹□謝□酃□□□詈蟠□鈾□煨洹□謝□酃□2□裊煨洹□謝□酃□醣鱍懍煨□蟠□鈾□煨洹□謝□酃□院G嗔煨洹□謝□酃□秸□煨洹□謝□酃□嚼□□煨□蟠□鈾□煨洹□謝□酃□躒敉□煨□蟠□鈾□□□謝□酃□釹芎炅煨洹□謝□酃□咧頃閃煨洹□謝□酃□萊□□煨洹□了孤□煨涓弊芾硪糧甓□□盍□瞎□□□ㄉ昕屏煨涓弊芾硪糧甓□□盍□瞎□□駁鋁搖□票妊強品蛄煨涓弊芾硪糧甓□□盍□瞎□□呃□品蛄煨涓弊芾硪糧甓□□盍□瞎□□露□#8226;紹爾班領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、努克•奧奧爾領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、薩金塔耶夫領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、納扎爾巴耶夫領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、莫馬利﹒拉赫蒙領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、科基爾領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、班內赫后代子孫領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、別爾德尼科夫領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、阿坦巴耶夫領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、薩帕﹒德茨領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、采杰諾夫領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、哈勒馬﹒圖勒嘎領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、扎爾格勒圖勒嘎領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、謝赫﹒哈利法﹒阿勒薩尼領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、納賽爾﹒阿勒薩尼領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、阿德姆領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、海德阿領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、艾哈邁德﹒薩巴赫領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、納瓦夫﹒薩巴赫領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、哈馬德﹒薩巴赫領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、加尼姆領袖副總理伊戈爾聯邦紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、伊恩﹒丹尼斯﹒詹森領袖、丹尼﹒謝克特領袖、曼弗雷德﹒諾瓦克領袖、約翰﹒納尼亞領袖、史蒂芬﹒格雷戈里領袖、索菲﹒理查森領袖、貝弗里奇后代子孫領袖、皮埃爾領袖、貝弗利﹒麥克拉克林領袖、佩耶特領袖美利堅合眾國紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、阿蘭﹒波厄領袖參議院議長、路易﹒梅爾馬茲領袖眾議院議長、巴爾托洛內領袖眾議院議長法國紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、曼努埃爾﹒利維拉老偉人副祕書長老偉人總理葡萄牙聯合國、桑托﹒達科塔偉人總理葡萄牙紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、真蒂洛尼老偉人副祕書長老偉人總理意大利聯合國、斯帕多利尼領袖參議院議長、格拉索領袖參議院議長、萊昂尼爾德﹒約蒂領袖眾議院議長、勞拉﹒博爾德里尼領袖眾議院議長意大利紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、默克爾老偉人副祕書長老偉人總理德國聯合國、施托克老領袖副祕書長老領袖副總理德國聯合國、德萊爾領袖參議院議長、尼瓦夫﹒蒂利希領袖參議院議長、莉塔領袖眾議院議長、諾貝﹒拉默領袖眾議院議長德國紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、埃爾娜﹒索爾伯格老偉人副祕書長老偉人首相挪威聯合國、托爾滕貝格偉人副祕書長挪威紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、西皮萊老偉人副祕書長老偉人總理芬蘭紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、威廉﹒利希偉人副祕書長偉人總理新西蘭紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、貝婭塔﹒希德沃老偉人副祕書長老偉人總理波蘭紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、馬克呂偉人副祕書長偉人首相荷蘭紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、馬克里老偉人副祕書長老偉人總統阿根廷紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國,准備好多架飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机,發表第一次世界大戰、第二次世界大戰、第三次世界大戰戰爭演講在中央廣播電視大樓首都,直接投下軍事原子彈、沖鋒槍射擊、凝固汽油彈,直接攻下中央廣播電視大樓首都、日本國首都、蘇維埃社會主義共和國聯盟俄羅斯聯邦首都、烏克蘭首都、白俄羅斯首都、圖瓦人民共和國首都、哈薩克斯坦蘇維埃社會主義自治共和國首都、塔吉克蘇維埃社會主義自治共和國首都、阿爾泰自治州首都、吉爾吉斯自治州首都、布里亞特自治州首都、蒙古人民共和國首都、尼泊爾首都、巴基斯坦首都、孟加拉國首都、英國首都、中華民國首都、新加坡首都、越南民主共和國首都、大韓民國臨時政府首都、朝鮮民主主義人民共和國首都、香港、澳門、卡塔爾首都、伊拉克首都、科威特國首都、加拿大首都、阿拉伯聯合酋長國首都、阿爾及利亞民主人民共和國首都、阿拉伯利比亞共和國首都、厄瓜多爾共和國首都、委內瑞拉共和國首都、玻利維亞國首都、沙特阿拉伯首都、柬埔寨首都、赤道几內亞首都、安哥拉共和國首都、文萊達魯薩蘭國首都、加納首都、阿爾巴尼亞首都、老撾首都、巴林首都、加蓬首都、中華人民共和國首都、毛里塔尼亞共和國首都、毛里求斯共和國首都、東帝汶共和國首都
賈瓦德后代子孫偉人總理伊朗聯合國、哈吉扎德赫偉人總理伊朗聯合國、禮薩馬赫后代子孫偉人總理伊朗聯合國、哈利法﹒扎耶德老領袖副總理伊朗聯合國、阿勒馬克圖姆老領袖副總理伊朗聯合國、阿卜勒﹒阿茲老領袖副總理伊朗聯合國、艾哈邁德老領袖副總理伊朗聯合國、薩拉赫﹒伊薩老領袖副總理伊朗聯合國、薩拉杰領袖副總理伊朗紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、希腊聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、菲律賓聯合國、澳大利亞聯合國、西班牙聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、1972年至2017年作廢《停戰協定》、《八一七公報》、《上海公報》、《建交公報》)、接收日本國、蘇聯俄羅斯聯邦、領土烏克蘭、領土白俄羅斯、領土圖瓦共和國、領土哈薩克斯坦、領土塔吉克斯坦、領土阿爾泰共和國、領土吉爾吉斯斯坦、領土布里亞特、領土蒙古國、領土尼泊爾、領土巴基斯坦、領土孟加拉國、領土英國、領土中華民國、領土新加坡、領土越南、領土韓國、領土朝鮮、領土香港、領土澳門、領土卡塔爾、領土伊拉克、領土科威特、領土加拿大、領土阿聯酋、領土阿爾及利亞、領土阿拉伯利比亞、領土厄瓜多爾、領土委內瑞拉、領土玻利維亞、領土沙特阿拉伯首都、領土柬埔寨首都、領土赤道几內亞、領土安哥拉、領土文萊、領土加納、領土阿爾巴尼亞、領土老撾、領土巴林、領土加蓬、領土中華人民共和國、領土毛里塔尼亞、領土毛里求斯、領土東帝汶)、薩巴吉后代子孫偉人總理印度聯合國、塔拉比后代子孫偉人總統印度聯合國、蘇仁德拉后代子孫偉人總統印度聯合國、蘇伯納﹒拉納后代子孫偉人總理印度聯合國、普拉薩德﹒阿查里亞后代子孫偉人總統印度聯合國、馬亨德拉后代子孫偉人總統印度聯合國、比蘭德拉后代子孫偉人總理印度聯合國、賈南德拉后代子孫偉人總統印度聯合國、洛肯德拉﹒昌德老偉人總理印度聯合國、亞達夫老偉人總統印度聯合國、德烏帕老偉人總理印度聯合國、米爾扎后代子孫偉人總統印度聯合國、穆罕默德﹒阿里真納后代子孫偉人總統印度聯合國、利雅﹒阿里汗后代子孫偉人總理印度聯合國、瓦希姆﹒薩賈德后代子孫偉人總統印度聯合國、米安﹒謝里夫老偉人總統印度聯合國、哈坎﹒阿巴西老偉人總統印度聯合國、馬姆努老偉人總理印度聯合國、謝赫﹒哈西娜老偉人總統印度聯合國、謝赫﹒穆吉布﹒拉赫曼老偉人總統已逝世印度聯合國、塔久丁艾后代子孫偉人總理印度聯合國、謝哈布丁﹒艾哈邁德后代子孫偉人總統印度聯合國、卡莉達老偉人總理印度聯合國、哈米德老偉人總統印度聯合國、蘇杰生領袖偉人副祕書長偉人總理印度聯合國、尼瑪拉領袖副總理印度聯合國、拉瓦領袖副總理印度聯合國、豪爾赫﹒格拉領袖副總理印度聯合國、沃莫拉萊領袖副總理印度聯合國、尼古拉莫領袖副總理印度紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、希腊聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、菲律賓聯合國、澳大利亞聯合國、西班牙聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、1972年至2017年作廢《停戰協定》、《八一七公報》、《上海公報》、《建交公報》)、接收日本國、蘇聯俄羅斯聯邦、領土烏克蘭、領土白俄羅斯、領土圖瓦共和國、領土哈薩克斯坦、領土塔吉克斯坦、領土阿爾泰共和國、領土吉爾吉斯斯坦、領土布里亞特、領土蒙古國、領土尼泊爾、領土巴基斯坦、領土孟加拉國、領土英國、領土中華民國、領土新加坡、領土越南、領土韓國、領土朝鮮、領土香港、領土澳門、領土卡塔爾、領土伊拉克、領土科威特、領土加拿大、領土阿聯酋、領土阿爾及利亞、領土阿拉伯利比亞、領土厄瓜多爾、領土委內瑞拉、領土玻利維亞、領土沙特阿拉伯首都、領土柬埔寨首都、領土赤道几內亞、領土安哥拉、領土文萊、領土加納、領土阿爾巴尼亞、領土老撾、領土巴林、領土加蓬、領土中華人民共和國、領土毛里塔尼亞、領土毛里求斯、領土東帝汶)、維多多老偉人副祕書長老偉人總統印度尼西亞聯合國、穆罕默德﹒薩勒曼領袖副總理印度尼西亞聯合國、薩勒曼﹒阿茲老領袖副總理印度尼西亞聯合國、西哈莫尼領袖副總理印度尼西亞聯合國、洪森老領袖副總理印度尼西亞紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、希腊聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、菲律賓聯合國、澳大利亞聯合國、西班牙聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、1972年至2017年作廢《停戰協定》、《八一七公報》、《上海公報》、《建交公報》)、接收日本國、蘇聯俄羅斯聯邦、領土烏克蘭、領土白俄羅斯、領土圖瓦共和國、領土哈薩克斯坦、領土塔吉克斯坦、領土阿爾泰共和國、領土吉爾吉斯斯坦、領土布里亞特、領土蒙古國、領土尼泊爾、領土巴基斯坦、領土孟加拉國、領土英國、領土中華民國、領土新加坡、領土越南、領土韓國、領土朝鮮、領土香港、領土澳門、領土卡塔爾、領土伊拉克、領土科威特、領土加拿大、領土阿聯酋、領土阿爾及利亞、領土阿拉伯利比亞、領土厄瓜多爾、領土委內瑞拉、領土玻利維亞、領土沙特阿拉伯首都、領土柬埔寨首都、領土赤道几內亞、領土安哥拉、領土文萊、領土加納、領土阿爾巴尼亞、領土老撾、領土巴林、領土加蓬、領土中華人民共和國、領土毛里塔尼亞、領土毛里求斯、領土東帝汶)、伊爾德勒老偉人副祕書長老偉人總理土耳其聯合國、比納利耶老領袖副總理土耳其聯合國、奎爾﹒奧巴馬領袖副總理土耳其聯合國、奧比昂﹒巴索老領袖副總理土耳其紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、希腊聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、菲律賓聯合國、澳大利亞聯合國、西班牙聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、1972年至2017年作廢《停戰協定》、《八一七公報》、《上海公報》、《建交公報》)、接收日本國、蘇聯俄羅斯聯邦、領土烏克蘭、領土白俄羅斯、領土圖瓦共和國、領土哈薩克斯坦、領土塔吉克斯坦、領土阿爾泰共和國、領土吉爾吉斯斯坦、領土布里亞特、領土蒙古國、領土尼泊爾、領土巴基斯坦、領土孟加拉國、領土英國、領土中華民國、領土新加坡、領土越南、領土韓國、領土朝鮮、領土香港、領土澳門、領土卡塔爾、領土伊拉克、領土科威特、領土加拿大、領土阿聯酋、領土阿爾及利亞、領土阿拉伯利比亞、領土厄瓜多爾、領土委內瑞拉、領土玻利維亞、領土沙特阿拉伯首都、領土柬埔寨首都、領土赤道几內亞、領土安哥拉、領土文萊、領土加納、領土阿爾巴尼亞、領土老撾、領土巴林、領土加蓬、領土中華人民共和國、領土毛里塔尼亞、領土毛里求斯、領土東帝汶)、伊塔馬爾﹒佛朗哥老偉人副祕書長老偉人總統巴西聯合國、努埃爾﹒洛倫索老領袖副總理巴西聯合國、奧利維拉領袖參議院議長、瓦爾迪爾領袖眾議院議長、雷南領袖參議院議長、瑪雅領袖眾議院議長巴西紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、希腊聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、菲律賓聯合國、澳大利亞聯合國、西班牙聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、1972年至2017年作廢《停戰協定》、《八一七公報》、《上海公報》、《建交公報》)、接收日本國、蘇聯俄羅斯聯邦、領土烏克蘭、領土白俄羅斯、領土圖瓦共和國、領土哈薩克斯坦、領土塔吉克斯坦、領土阿爾泰共和國、領土吉爾吉斯斯坦、領土布里亞特、領土蒙古國、領土尼泊爾、領土巴基斯坦、領土孟加拉國、領土英國、領土中華民國、領土新加坡、領土越南、領土韓國、領土朝鮮、領土香港、領土澳門、領土卡塔爾、領土伊拉克、領土科威特、領土加拿大、領土阿聯酋、領土阿爾及利亞、領土阿拉伯利比亞、領土厄瓜多爾、領土委內瑞拉、領土玻利維亞、領土沙特阿拉伯首都、領土柬埔寨首都、領土赤道几內亞、領土安哥拉、領土文萊、領土加納、領土阿爾巴尼亞、領土老撾、領土巴林、領土加蓬、領土中華人民共和國、領土毛里塔尼亞、領土毛里求斯、領土東帝汶)、艾爾文﹒阿索卡后代子孫偉人副祕書長偉人總統智利聯合國、哈吉哈桑納爾﹒博爾基亞老領袖副總理智利聯合國、哈吉穆赫塔迪領袖副總理智利紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、希腊聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、菲律賓聯合國、澳大利亞聯合國、西班牙聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、1972年至2017年作廢《停戰協定》、《八一七公報》、《上海公報》、《建交公報》)、接收日本國、蘇聯俄羅斯聯邦、領土烏克蘭、領土白俄羅斯、領土圖瓦共和國、領土哈薩克斯坦、領土塔吉克斯坦、領土阿爾泰共和國、領土吉爾吉斯斯坦、領土布里亞特、領土蒙古國、領土尼泊爾、領土巴基斯坦、領土孟加拉國、領土英國、領土中華民國、領土新加坡、領土越南、領土韓國、領土朝鮮、領土香港、領土澳門、領土卡塔爾、領土伊拉克、領土科威特、領土加拿大、領土阿聯酋、領土阿爾及利亞、領土阿拉伯利比亞、領土厄瓜多爾、領土委內瑞拉、領土玻利維亞、領土沙特阿拉伯首都、領土柬埔寨首都、領土赤道几內亞、領土安哥拉、領土文萊、領土加納、領土阿爾巴尼亞、領土老撾、領土巴林、領土加蓬、領土中華人民共和國、領土毛里塔尼亞、領土毛里求斯、領土東帝汶)、培尼亞﹒涅托偉人副祕書長偉人總統墨西哥聯合國、蘇里領袖副總理墨西哥聯合國、沃拉吉領袖副總理墨西哥聯合國、希爾﹒巴爾沃薩領袖參議院議長、阿吉拉爾領袖眾議院議長墨西哥紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、希腊聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、菲律賓聯合國、澳大利亞聯合國、西班牙聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、1972年至2017年作廢《停戰協定》、《八一七公報》、《上海公報》、《建交公報》)、接收日本國、蘇聯俄羅斯聯邦、領土烏克蘭、領土白俄羅斯、領土圖瓦共和國、領土哈薩克斯坦、領土塔吉克斯坦、領土阿爾泰共和國、領土吉爾吉斯斯坦、領土布里亞特、領土蒙古國、領土尼泊爾、領土巴基斯坦、領土孟加拉國、領土英國、領土中華民國、領土新加坡、領土越南、領土韓國、領土朝鮮、領土香港、領土澳門、領土卡塔爾、領土伊拉克、領土科威特、領土加拿大、領土阿聯酋、領土阿爾及利亞、領土阿拉伯利比亞、領土厄瓜多爾、領土委內瑞拉、領土玻利維亞、領土沙特阿拉伯首都、領土柬埔寨首都、領土赤道几內亞、領土安哥拉、領土文萊、領土加納、領土阿爾巴尼亞、領土老撾、領土巴林、領土加蓬、領土中華人民共和國、領土毛里塔尼亞、領土毛里求斯、領土東帝汶)、彼得﹒博塔后代子孫偉人副祕書長偉人總統南非聯合國、哈邁德﹒薩勒曼﹒阿勒老領袖副總理南非聯合國、哈利法﹒薩勒曼﹒阿勒老領袖副總理南非聯合國、巴萊卡﹒姆貝特領袖國民議會議長、吉恩﹒洛領袖眾議院議長南非紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、希腊聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、菲律賓聯合國、澳大利亞聯合國、西班牙聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、1972年至2017年作廢《停戰協定》、《八一七公報》、《上海公報》、《建交公報》)、接收日本國、蘇聯俄羅斯聯邦、領土烏克蘭、領土白俄羅斯、領土圖瓦共和國、領土哈薩克斯坦、領土塔吉克斯坦、領土阿爾泰共和國、領土吉爾吉斯斯坦、領土布里亞特、領土蒙古國、領土尼泊爾、領土巴基斯坦、領土孟加拉國、領土英國、領土中華民國、領土新加坡、領土越南、領土韓國、領土朝鮮、領土香港、領土澳門、領土卡塔爾、領土伊拉克、領土科威特、領土加拿大、領土阿聯酋、領土阿爾及利亞、領土阿拉伯利比亞、領土厄瓜多爾、領土委內瑞拉、領土玻利維亞、領土沙特阿拉伯首都、領土柬埔寨首都、領土赤道几內亞、領土安哥拉、領土文萊、領土加納、領土阿爾巴尼亞、領土老撾、領土巴林、領土加蓬、領土中華人民共和國、領土毛里塔尼亞、領土毛里求斯、領土東帝汶)、里亞拉老偉人副祕書長老偉人首相西班牙聯合國、阿里﹒翁丁巴老領袖副總理西班牙聯合國、歐納﹒翁多老領袖副總理西班牙聯合國、何塞﹒拉沃爾達領袖參議院議長、費利克斯﹒龐斯領袖眾議院議長西班牙紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、希腊聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、菲律賓聯合國、澳大利亞聯合國、西班牙聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、1972年至2017年作廢《停戰協定》、《八一七公報》、《上海公報》、《建交公報》)、接收日本國、蘇聯俄羅斯聯邦、領土烏克蘭、領土白俄羅斯、領土圖瓦共和國、領土哈薩克斯坦、領土塔吉克斯坦、領土阿爾泰共和國、領土吉爾吉斯斯坦、領土布里亞特、領土蒙古國、領土尼泊爾、領土巴基斯坦、領土孟加拉國、領土英國、領土中華民國、領土新加坡、領土越南、領土韓國、領土朝鮮、領土香港、領土澳門、領土卡塔爾、領土伊拉克、領土科威特、領土加拿大、領土阿聯酋、領土阿爾及利亞、領土阿拉伯利比亞、領土厄瓜多爾、領土委內瑞拉、領土玻利維亞、領土沙特阿拉伯首都、領土柬埔寨首都、領土赤道几內亞、領土安哥拉、領土文萊、領土加納、領土阿爾巴尼亞、領土老撾、領土巴林、領土加蓬、領土中華人民共和國、領土毛里塔尼亞、領土毛里求斯、領土東帝汶)、阿歷克西偉人副祕書長偉人總理希腊聯合國、納納﹒阿多﹒丹夸老領袖副總理希腊紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、希腊聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、菲律賓聯合國、澳大利亞聯合國、西班牙聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、1972年至2017年作廢《停戰協定》、《八一七公報》、《上海公報》、《建交公報》)、接收日本國、蘇聯俄羅斯聯邦、領土烏克蘭、領土白俄羅斯、領土圖瓦共和國、領土哈薩克斯坦、領土塔吉克斯坦、領土阿爾泰共和國、領土吉爾吉斯斯坦、領土布里亞特、領土蒙古國、領土尼泊爾、領土巴基斯坦、領土孟加拉國、領土英國、領土中華民國、領土新加坡、領土越南、領土韓國、領土朝鮮、領土香港、領土澳門、領土卡塔爾、領土伊拉克、領土科威特、領土加拿大、領土阿聯酋、領土阿爾及利亞、領土阿拉伯利比亞、領土厄瓜多爾、領土委內瑞拉、領土玻利維亞、領土沙特阿拉伯首都、領土柬埔寨首都、領土赤道几內亞、領土安哥拉、領土文萊、領土加納、領土阿爾巴尼亞、領土老撾、領土巴林、領土加蓬、領土中華人民共和國、領土毛里塔尼亞、領土毛里求斯、領土東帝汶)、拉爾﹒拉森老偉人副祕書長老偉人首相丹麥紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、希腊聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、菲律賓聯合國、澳大利亞聯合國、西班牙聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、1972年至2017年作廢《停戰協定》、《八一七公報》、《上海公報》、《建交公報》)、接收日本國、蘇聯俄羅斯聯邦、領土烏克蘭、領土白俄羅斯、領土圖瓦共和國、領土哈薩克斯坦、領土塔吉克斯坦、領土阿爾泰共和國、領土吉爾吉斯斯坦、領土布里亞特、領土蒙古國、領土尼泊爾、領土巴基斯坦、領土孟加拉國、領土英國、領土中華民國、領土新加坡、領土越南、領土韓國、領土朝鮮、領土香港、領土澳門、領土卡塔爾、領土伊拉克、領土科威特、領土加拿大、領土阿聯酋、領土阿爾及利亞、領土阿拉伯利比亞、領土厄瓜多爾、領土委內瑞拉、領土玻利維亞、領土沙特阿拉伯首都、領土柬埔寨首都、領土赤道几內亞、領土安哥拉、領土文萊、領土加納、領土阿爾巴尼亞、領土老撾、領土巴林、領土加蓬、領土中華人民共和國、領土毛里塔尼亞、領土毛里求斯、領土東帝汶)、何塞﹒勞雷爾后代子孫偉人總統菲律賓聯合國、科拉松后代子孫偉人總統菲律賓聯合國、戈杜特爾特老偉人副祕書長老偉人總統菲律賓紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、希腊聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、菲律賓聯合國、澳大利亞聯合國、西班牙聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、1972年至2017年作廢《停戰協定》、《八一七公報》、《上海公報》、《建交公報》)、接收日本國、蘇聯俄羅斯聯邦、領土烏克蘭、領土白俄羅斯、領土圖瓦共和國、領土哈薩克斯坦、領土塔吉克斯坦、領土阿爾泰共和國、領土吉爾吉斯斯坦、領土布里亞特、領土蒙古國、領土尼泊爾、領土巴基斯坦、領土孟加拉國、領土英國、領土中華民國、領土新加坡、領土越南、領土韓國、領土朝鮮、領土香港、領土澳門、領土卡塔爾、領土伊拉克、領土科威特、領土加拿大、領土阿聯酋、領土阿爾及利亞、領土阿拉伯利比亞、領土厄瓜多爾、領土委內瑞拉、領土玻利維亞、領土沙特阿拉伯首都、領土柬埔寨首都、領土赤道几內亞、領土安哥拉、領土文萊、領土加納、領土阿爾巴尼亞、領土老撾、領土巴林、領土加蓬、領土中華人民共和國、領土毛里塔尼亞、領土毛里求斯、領土東帝汶)、穆罕默﹒哈里老偉人副祕書長老偉人總統尼日利亞紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、希腊聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、菲律賓聯合國、澳大利亞聯合國、西班牙聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、1972年至2017年作廢《停戰協定》、《八一七公報》、《上海公報》、《建交公報》)、接收日本國、蘇聯俄羅斯聯邦、領土烏克蘭、領土白俄羅斯、領土圖瓦共和國、領土哈薩克斯坦、領土塔吉克斯坦、領土阿爾泰共和國、領土吉爾吉斯斯坦、領土布里亞特、領土蒙古國、領土尼泊爾、領土巴基斯坦、領土孟加拉國、領土英國、領土中華民國、領土新加坡、領土越南、領土韓國、領土朝鮮、領土香港、領土澳門、領土卡塔爾、領土伊拉克、領土科威特、領土加拿大、領土阿聯酋、領土阿爾及利亞、領土阿拉伯利比亞、領土厄瓜多爾、領土委內瑞拉、領土玻利維亞、領土沙特阿拉伯首都、領土柬埔寨首都、領土赤道几內亞、領土安哥拉、領土文萊、領土加納、領土阿爾巴尼亞、領土老撾、領土巴林、領土加蓬、領土中華人民共和國、領土毛里塔尼亞、領土毛里求斯、領土東帝汶)、麥肯﹒騰博老偉人副祕書長老偉人總理澳大利亞堪培拉紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、希腊聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、菲律賓聯合國、澳大利亞聯合國、西班牙聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、1972年至2017年作廢《停戰協定》、《八一七公報》、《上海公報》、《建交公報》)、接收日本國、蘇聯俄羅斯聯邦、領土烏克蘭、領土白俄羅斯、領土圖瓦共和國、領土哈薩克斯坦、領土塔吉克斯坦、領土阿爾泰共和國、領土吉爾吉斯斯坦、領土布里亞特、領土蒙古國、領土尼泊爾、領土巴基斯坦、領土孟加拉國、領土英國、領土中華民國、領土新加坡、領土越南、領土韓國、領土朝鮮、領土香港、領土澳門、領土卡塔爾、領土伊拉克、領土科威特、領土加拿大、領土阿聯酋、領土阿爾及利亞、領土阿拉伯利比亞、領土厄瓜多爾、領土委內瑞拉、領土玻利維亞、領土沙特阿拉伯首都、領土柬埔寨首都、領土赤道几內亞、領土安哥拉、領土文萊、領土加納、領土阿爾巴尼亞、領土老撾、領土巴林、領土加蓬、領土中華人民共和國、領土毛里塔尼亞、領土毛里求斯、領土東帝汶)、登盛老偉人副祕書長老偉人總理緬甸紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、希腊聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、菲律賓聯合國、澳大利亞聯合國、西班牙聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、1972年至2017年作廢《停戰協定》、《八一七公報》、《上海公報》、《建交公報》)、接收日本國、蘇聯俄羅斯聯邦、領土烏克蘭、領土白俄羅斯、領土圖瓦共和國、領土哈薩克斯坦、領土塔吉克斯坦、領土阿爾泰共和國、領土吉爾吉斯斯坦、領土布里亞特、領土蒙古國、領土尼泊爾、領土巴基斯坦、領土孟加拉國、領土英國、領土中華民國、領土新加坡、領土越南、領土韓國、領土朝鮮、領土香港、領土澳門、領土卡塔爾、領土伊拉克、領土科威特、領土加拿大、領土阿聯酋、領土阿爾及利亞、領土阿拉伯利比亞、領土厄瓜多爾、領土委內瑞拉、領土玻利維亞、領土沙特阿拉伯首都、領土柬埔寨首都、領土赤道几內亞、領土安哥拉、領土文萊、領土加納、領土阿爾巴尼亞、領土老撾、領土巴林、領土加蓬、領土中華人民共和國、領土毛里塔尼亞、領土毛里求斯、領土東帝汶)、納吉﹒阿都拉薩老偉人副祕書長老偉人總理馬來西亞紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、希腊聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、菲律賓聯合國、澳大利亞聯合國、西班牙聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、1972年至2017年作廢《停戰協定》、《八一七公報》、《上海公報》、《建交公報》)、接收日本國、蘇聯俄羅斯聯邦、領土烏克蘭、領土白俄羅斯、領土圖瓦共和國、領土哈薩克斯坦、領土塔吉克斯坦、領土阿爾泰共和國、領土吉爾吉斯斯坦、領土布里亞特、領土蒙古國、領土尼泊爾、領土巴基斯坦、領土孟加拉國、領土英國、領土中華民國、領土新加坡、領土越南、領土韓國、領土朝鮮、領土香港、領土澳門、領土卡塔爾、領土伊拉克、領土科威特、領土加拿大、領土阿聯酋、領土阿爾及利亞、領土阿拉伯利比亞、領土厄瓜多爾、領土委內瑞拉、領土玻利維亞、領土沙特阿拉伯首都、領土柬埔寨首都、領土赤道几內亞、領土安哥拉、領土文萊、領土加納、領土阿爾巴尼亞、領土老撾、領土巴林、領土加蓬、領土中華人民共和國、領土毛里塔尼亞、領土毛里求斯、領土東帝汶)、巴育老偉人副祕書長老偉人總理泰國紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、希腊聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、菲律賓聯合國、澳大利亞聯合國、西班牙聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、1972年至2017年作廢《停戰協定》、《八一七公報》、《上海公報》、《建交公報》)、接收日本國、蘇聯俄羅斯聯邦、領土烏克蘭、領土白俄羅斯、領土圖瓦共和國、領土哈薩克斯坦、領土塔吉克斯坦、領土阿爾泰共和國、領土吉爾吉斯斯坦、領土布里亞特、領土蒙古國、領土尼泊爾、領土巴基斯坦、領土孟加拉國、領土英國、領土中華民國、領土新加坡、領土越南、領土韓國、領土朝鮮、領土香港、領土澳門、領土卡塔爾、領土伊拉克、領土科威特、領土加拿大、領土阿聯酋、領土阿爾及利亞、領土阿拉伯利比亞、領土厄瓜多爾、領土委內瑞拉、領土玻利維亞、領土沙特阿拉伯首都、領土柬埔寨首都、領土赤道几內亞、領土安哥拉、領土文萊、領土加納、領土阿爾巴尼亞、領土老撾、領土巴林、領土加蓬、領土中華人民共和國、領土毛里塔尼亞、領土毛里求斯、領土東帝汶)、中華帝國栗憲庭領袖、中華帝國何德普領袖、中華帝國王丹領袖、中華帝國王有才領袖、中華帝國王藏領袖、中華帝國鄭旭光領袖、中華帝國易蓉領袖、中華帝國賈闊領袖、中華帝國許世楷領袖、中華帝國呂秀蓮領袖、中華帝國游錫伊煨洹□謝□酃□6□枇煨洹□謝□酃□Π逍橇煨洹□謝□酃□陸ㄈ柿煨洹□謝□酃□□□詈蟠□鈾□煨洹□謝□酃□2□裊煨洹□謝□酃□醣鱍懍煨□蟠□鈾□煨洹□謝□酃□院G嗔煨洹□謝□酃□秸□煨洹□謝□酃□嚼□□煨□蟠□鈾□煨洹□謝□酃□躒敉□煨□蟠□鈾□□□謝□酃□釹芎炅煨洹□謝□酃□咧頃閃煨洹□謝□酃□萊□□煨□焐□□橇□瞎□誚嘆□戮□猛飩槐痹季□錄□毆□市淌路ㄔ汗□市嘆□櫓□諞淮問瀾□笳秸□□瀾緦焱漣訃□□詼□問瀾□笳攪□瞎□讀□瞎□□隆釩訃□□諶□問瀾□笳攪□瞎□讀□瞎□□隆反唇ㄕ□0個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、希腊聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、菲律賓聯合國、澳大利亞聯合國、西班牙聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、1972年至2017年作廢《停戰協定》、《八一七公報》、《上海公報》、《建交公報》)、接收日本國、蘇聯俄羅斯聯邦、領土烏克蘭、領土白俄羅斯、領土圖瓦共和國、領土哈薩克斯坦、領土塔吉克斯坦、領土阿爾泰共和國、領土吉爾吉斯斯坦、領土布里亞特、領土蒙古國、領土尼泊爾、領土巴基斯坦、領土孟加拉國、領土英國、領土中華民國、領土新加坡、領土越南、領土韓國、領土朝鮮、領土香港、領土澳門、領土卡塔爾、領土伊拉克、領土科威特、領土加拿大、領土阿聯酋、領土阿爾及利亞、領土阿拉伯利比亞、領土厄瓜多爾、領土委內瑞拉、領土玻利維亞、領土沙特阿拉伯首都、領土柬埔寨首都、領土赤道几內亞、領土安哥拉、領土文萊、領土加納、領土阿爾巴尼亞、領土老撾、領土巴林、領土加蓬、領土中華人民共和國、領土毛里塔尼亞、領土毛里求斯、領土東帝汶)、伊斯曼領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、盧卡申科領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、安德烈﹒科比亞科夫領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、瓦利科夫領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、奧爾•紹爾班領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、努克•奧奧爾領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、薩金塔耶夫領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、納扎爾巴耶夫領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、莫馬利﹒拉赫蒙領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、科基爾領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、班內赫后代子孫領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、別爾德尼科夫領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、阿坦巴耶夫領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、薩帕﹒德茨領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、采杰諾夫領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、哈勒馬﹒圖勒嘎領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、扎爾格勒圖勒嘎領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、謝赫﹒哈利法﹒阿勒薩尼領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、納賽爾﹒阿勒薩尼領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、阿德姆領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、海德阿領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、艾哈邁德﹒薩巴赫領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、納瓦夫﹒薩巴赫領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、哈馬德﹒薩巴赫領袖副總理伊戈爾聯邦聯合國、加尼姆領袖副總理伊戈爾聯邦紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、希腊聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、菲律賓聯合國、澳大利亞聯合國、西班牙聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、1972年至2017年作廢《停戰協定》、《八一七公報》、《上海公報》、《建交公報》)、接收日本國、蘇聯俄羅斯聯邦、領土烏克蘭、領土白俄羅斯、領土圖瓦共和國、領土哈薩克斯坦、領土塔吉克斯坦、領土阿爾泰共和國、領土吉爾吉斯斯坦、領土布里亞特、領土蒙古國、領土尼泊爾、領土巴基斯坦、領土孟加拉國、領土英國、領土中華民國、領土新加坡、領土越南、領土韓國、領土朝鮮、領土香港、領土澳門、領土卡塔爾、領土伊拉克、領土科威特、領土加拿大、領土阿聯酋、領土阿爾及利亞、領土阿拉伯利比亞、領土厄瓜多爾、領土委內瑞拉、領土玻利維亞、領土沙特阿拉伯首都、領土柬埔寨首都、領土赤道几內亞、領土安哥拉、領土文萊、領土加納、領土阿爾巴尼亞、領土老撾、領土巴林、領土加蓬、領土中華人民共和國、領土毛里塔尼亞、領土毛里求斯、領土東帝汶)、伊恩﹒丹尼斯﹒詹森領袖、丹尼﹒謝克特領袖、曼弗雷德﹒諾瓦克領袖、約翰﹒納尼亞領袖、史蒂芬﹒格雷戈里領袖、索菲﹒理查森領袖、貝弗里奇后代子孫領袖、皮埃爾領袖、貝弗利﹒麥克拉克林領袖、佩耶特領袖美利堅合眾國紐約紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、希腊聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、菲律賓聯合國、澳大利亞聯合國、西班牙聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、1972年至2017年作廢《停戰協定》、《八一七公報》、《上海公報》、《建交公報》)、接收日本國、蘇聯俄羅斯聯邦、領土烏克蘭、領土白俄羅斯、領土圖瓦共和國、領土哈薩克斯坦、領土塔吉克斯坦、領土阿爾泰共和國、領土吉爾吉斯斯坦、領土布里亞特、領土蒙古國、領土尼泊爾、領土巴基斯坦、領土孟加拉國、領土英國、領土中華民國、領土新加坡、領土越南、領土韓國、領土朝鮮、領土香港、領土澳門、領土卡塔爾、領土伊拉克、領土科威特、領土加拿大、領土阿聯酋、領土阿爾及利亞、領土阿拉伯利比亞、領土厄瓜多爾、領土委內瑞拉、領土玻利維亞、領土沙特阿拉伯首都、領土柬埔寨首都、領土赤道几內亞、領土安哥拉、領土文萊、領土加納、領土阿爾巴尼亞、領土老撾、領土巴林、領土加蓬、領土中華人民共和國、領土毛里塔尼亞、領土毛里求斯、領土東帝汶)、菲利普偉人總理法國聯合國、梅塔領袖副總理法國聯合國、埃迪﹒拉馬領袖副總理法國聯合國、阿蘭﹒波厄領袖參議院議長、路易﹒梅爾馬茲領袖眾議院議長、巴爾托洛內領袖眾議院議長法國紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、希腊聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、菲律賓聯合國、澳大利亞聯合國、西班牙聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、1972年至2017年作廢《停戰協定》、《八一七公報》、《上海公報》、《建交公報》)、接收日本國、蘇聯俄羅斯聯邦、領土烏克蘭、領土白俄羅斯、領土圖瓦共和國、領土哈薩克斯坦、領土塔吉克斯坦、領土阿爾泰共和國、領土吉爾吉斯斯坦、領土布里亞特、領土蒙古國、領土尼泊爾、領土巴基斯坦、領土孟加拉國、領土英國、領土中華民國、領土新加坡、領土越南、領土韓國、領土朝鮮、領土香港、領土澳門、領土卡塔爾、領土伊拉克、領土科威特、領土加拿大、領土阿聯酋、領土阿爾及利亞、領土阿拉伯利比亞、領土厄瓜多爾、領土委內瑞拉、領土玻利維亞、領土沙特阿拉伯首都、領土柬埔寨首都、領土赤道几內亞、領土安哥拉、領土文萊、領土加納、領土阿爾巴尼亞、領土老撾、領土巴林、領土加蓬、領土中華人民共和國、領土毛里塔尼亞、領土毛里求斯、領土東帝汶)、曼努埃爾﹒利維拉老偉人副祕書長老偉人總理葡萄牙聯合國、桑托﹒達科塔偉人總理葡萄牙紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、希腊聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、菲律賓聯合國、澳大利亞聯合國、西班牙聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、1972年至2017年作廢《停戰協定》、《八一七公報》、《上海公報》、《建交公報》)、接收日本國、蘇聯俄羅斯聯邦、領土烏克蘭、領土白俄羅斯、領土圖瓦共和國、領土哈薩克斯坦、領土塔吉克斯坦、領土阿爾泰共和國、領土吉爾吉斯斯坦、領土布里亞特、領土蒙古國、領土尼泊爾、領土巴基斯坦、領土孟加拉國、領土英國、領土中華民國、領土新加坡、領土越南、領土韓國、領土朝鮮、領土香港、領土澳門、領土卡塔爾、領土伊拉克、領土科威特、領土加拿大、領土阿聯酋、領土阿爾及利亞、領土阿拉伯利比亞、領土厄瓜多爾、領土委內瑞拉、領土玻利維亞、領土沙特阿拉伯首都、領土柬埔寨首都、領土赤道几內亞、領土安哥拉、領土文萊、領土加納、領土阿爾巴尼亞、領土老撾、領土巴林、領土加蓬、領土中華人民共和國、領土毛里塔尼亞、領土毛里求斯、領土東帝汶)、真蒂洛尼老偉人副祕書長老偉人總理意大利聯合國、斯帕多利尼領袖參議院議長、格拉索領袖參議院議長、萊昂尼爾德﹒約蒂領袖眾議院議長、勞拉﹒博爾德里尼領袖眾議院議長意大利紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、希腊聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、菲律賓聯合國、澳大利亞聯合國、西班牙聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、1972年至2017年作廢《停戰協定》、《八一七公報》、《上海公報》、《建交公報》)、接收日本國、蘇聯俄羅斯聯邦、領土烏克蘭、領土白俄羅斯、領土圖瓦共和國、領土哈薩克斯坦、領土塔吉克斯坦、領土阿爾泰共和國、領土吉爾吉斯斯坦、領土布里亞特、領土蒙古國、領土尼泊爾、領土巴基斯坦、領土孟加拉國、領土英國、領土中華民國、領土新加坡、領土越南、領土韓國、領土朝鮮、領土香港、領土澳門、領土卡塔爾、領土伊拉克、領土科威特、領土加拿大、領土阿聯酋、領土阿爾及利亞、領土阿拉伯利比亞、領土厄瓜多爾、領土委內瑞拉、領土玻利維亞、領土沙特阿拉伯首都、領土柬埔寨首都、領土赤道几內亞、領土安哥拉、領土文萊、領土加納、領土阿爾巴尼亞、領土老撾、領土巴林、領土加蓬、領土中華人民共和國、領土毛里塔尼亞、領土毛里求斯、領土東帝汶)、默克爾老偉人副祕書長老偉人總理德國聯合國、施托克老領袖副祕書長老領袖副總理德國聯合國、德萊爾領袖參議院議長、尼瓦夫﹒蒂利希領袖參議院議長、莉塔領袖眾議院議長、諾貝﹒拉默領袖眾議院議長德國紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、希腊聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、菲律賓聯合國、澳大利亞聯合國、西班牙聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、1972年至2017年作廢《停戰協定》、《八一七公報》、《上海公報》、《建交公報》)、接收日本國、蘇聯俄羅斯聯邦、領土烏克蘭、領土白俄羅斯、領土圖瓦共和國、領土哈薩克斯坦、領土塔吉克斯坦、領土阿爾泰共和國、領土吉爾吉斯斯坦、領土布里亞特、領土蒙古國、領土尼泊爾、領土巴基斯坦、領土孟加拉國、領土英國、領土中華民國、領土新加坡、領土越南、領土韓國、領土朝鮮、領土香港、領土澳門、領土卡塔爾、領土伊拉克、領土科威特、領土加拿大、領土阿聯酋、領土阿爾及利亞、領土阿拉伯利比亞、領土厄瓜多爾、領土委內瑞拉、領土玻利維亞、領土沙特阿拉伯首都、領土柬埔寨首都、領土赤道几內亞、領土安哥拉、領土文萊、領土加納、領土阿爾巴尼亞、領土老撾、領土巴林、領土加蓬、領土中華人民共和國、領土毛里塔尼亞、領土毛里求斯、領土東帝汶)、埃爾娜﹒索爾伯格老偉人副祕書長老偉人首相挪威聯合國、托爾滕貝格偉人副祕書長挪威紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、希腊聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、菲律賓聯合國、澳大利亞聯合國、西班牙聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、1972年至2017年作廢《停戰協定》、《八一七公報》、《上海公報》、《建交公報》)、接收日本國、蘇聯俄羅斯聯邦、領土烏克蘭、領土白俄羅斯、領土圖瓦共和國、領土哈薩克斯坦、領土塔吉克斯坦、領土阿爾泰共和國、領土吉爾吉斯斯坦、領土布里亞特、領土蒙古國、領土尼泊爾、領土巴基斯坦、領土孟加拉國、領土英國、領土中華民國、領土新加坡、領土越南、領土韓國、領土朝鮮、領土香港、領土澳門、領土卡塔爾、領土伊拉克、領土科威特、領土加拿大、領土阿聯酋、領土阿爾及利亞、領土阿拉伯利比亞、領土厄瓜多爾、領土委內瑞拉、領土玻利維亞、領土沙特阿拉伯首都、領土柬埔寨首都、領土赤道几內亞、領土安哥拉、領土文萊、領土加納、領土阿爾巴尼亞、領土老撾、領土巴林、領土加蓬、領土中華人民共和國、領土毛里塔尼亞、領土毛里求斯、領土東帝汶)、西皮萊老偉人副祕書長老偉人總理芬蘭紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、希腊聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、菲律賓聯合國、澳大利亞聯合國、西班牙聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、1972年至2017年作廢《停戰協定》、《八一七公報》、《上海公報》、《建交公報》)、接收日本國、蘇聯俄羅斯聯邦、領土烏克蘭、領土白俄羅斯、領土圖瓦共和國、領土哈薩克斯坦、領土塔吉克斯坦、領土阿爾泰共和國、領土吉爾吉斯斯坦、領土布里亞特、領土蒙古國、領土尼泊爾、領土巴基斯坦、領土孟加拉國、領土英國、領土中華民國、領土新加坡、領土越南、領土韓國、領土朝鮮、領土香港、領土澳門、領土卡塔爾、領土伊拉克、領土科威特、領土加拿大、領土阿聯酋、領土阿爾及利亞、領土阿拉伯利比亞、領土厄瓜多爾、領土委內瑞拉、領土玻利維亞、領土沙特阿拉伯首都、領土柬埔寨首都、領土赤道几內亞、領土安哥拉、領土文萊、領土加納、領土阿爾巴尼亞、領土老撾、領土巴林、領土加蓬、領土中華人民共和國、領土毛里塔尼亞、領土毛里求斯、領土東帝汶)、威廉﹒利希偉人副祕書長偉人總理新西蘭紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、希腊聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、菲律賓聯合國、澳大利亞聯合國、西班牙聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、1972年至2017年作廢《停戰協定》、《八一七公報》、《上海公報》、《建交公報》)、接收日本國、蘇聯俄羅斯聯邦、領土烏克蘭、領土白俄羅斯、領土圖瓦共和國、領土哈薩克斯坦、領土塔吉克斯坦、領土阿爾泰共和國、領土吉爾吉斯斯坦、領土布里亞特、領土蒙古國、領土尼泊爾、領土巴基斯坦、領土孟加拉國、領土英國、領土中華民國、領土新加坡、領土越南、領土韓國、領土朝鮮、領土香港、領土澳門、領土卡塔爾、領土伊拉克、領土科威特、領土加拿大、領土阿聯酋、領土阿爾及利亞、領土阿拉伯利比亞、領土厄瓜多爾、領土委內瑞拉、領土玻利維亞、領土沙特阿拉伯首都、領土柬埔寨首都、領土赤道几內亞、領土安哥拉、領土文萊、領土加納、領土阿爾巴尼亞、領土老撾、領土巴林、領土加蓬、領土中華人民共和國、領土毛里塔尼亞、領土毛里求斯、領土東帝汶)、貝婭塔﹒希德沃老偉人副祕書長老偉人總理波蘭紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、希腊聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、菲律賓聯合國、澳大利亞聯合國、西班牙聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、1972年至2017年作廢《停戰協定》、《八一七公報》、《上海公報》、《建交公報》)、接收日本國、蘇聯俄羅斯聯邦、領土烏克蘭、領土白俄羅斯、領土圖瓦共和國、領土哈薩克斯坦、領土塔吉克斯坦、領土阿爾泰共和國、領土吉爾吉斯斯坦、領土布里亞特、領土蒙古國、領土尼泊爾、領土巴基斯坦、領土孟加拉國、領土英國、領土中華民國、領土新加坡、領土越南、領土韓國、領土朝鮮、領土香港、領土澳門、領土卡塔爾、領土伊拉克、領土科威特、領土加拿大、領土阿聯酋、領土阿爾及利亞、領土阿拉伯利比亞、領土厄瓜多爾、領土委內瑞拉、領土玻利維亞、領土沙特阿拉伯首都、領土柬埔寨首都、領土赤道几內亞、領土安哥拉、領土文萊、領土加納、領土阿爾巴尼亞、領土老撾、領土巴林、領土加蓬、領土中華人民共和國、領土毛里塔尼亞、領土毛里求斯、領土東帝汶)、馬克呂偉人副祕書長偉人首相荷蘭紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、希腊聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、菲律賓聯合國、澳大利亞聯合國、西班牙聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、1972年至2017年作廢《停戰協定》、《八一七公報》、《上海公報》、《建交公報》)、接收日本國、蘇聯俄羅斯聯邦、領土烏克蘭、領土白俄羅斯、領土圖瓦共和國、領土哈薩克斯坦、領土塔吉克斯坦、領土阿爾泰共和國、領土吉爾吉斯斯坦、領土布里亞特、領土蒙古國、領土尼泊爾、領土巴基斯坦、領土孟加拉國、領土英國、領土中華民國、領土新加坡、領土越南、領土韓國、領土朝鮮、領土香港、領土澳門、領土卡塔爾、領土伊拉克、領土科威特、領土加拿大、領土阿聯酋、領土阿爾及利亞、領土阿拉伯利比亞、領土厄瓜多爾、領土委內瑞拉、領土玻利維亞、領土沙特阿拉伯首都、領土柬埔寨首都、領土赤道几內亞、領土安哥拉、領土文萊、領土加納、領土阿爾巴尼亞、領土老撾、領土巴林、領土加蓬、領土中華人民共和國、領土毛里塔尼亞、領土毛里求斯、領土東帝汶)、馬克里老偉人副祕書長老偉人總統阿根廷紅色胎記聯合國宗教軍事經濟外交北約軍事集團國際刑事法院國際刑警組織第一次世界大戰爭奪世界領土案件、第二次世界大戰聯合國《聯合國憲章》案件、第三次世界大戰聯合國《聯合國憲章》創建者30個資產階級國家党派常任理事國、150多個資產階級國家党派會員國飛行軍事原子彈、沖鋒槍、凝固汽油彈戰斗机聯合國
判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污日本國立憲民政党漢奸濱口雄幸、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污日本國立憲民政党漢奸島村速雄、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污日本國立憲民政党漢奸阿部信行、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污日本國立憲民政党漢奸長谷川好道、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污日本國自由民主党漢奸竹下登、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污日本國自由民主党漢奸安倍晉三、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污蘇維埃社會主義共和國聯盟俄羅斯聯邦蘇聯共產党支部漢奸烏里揚諾夫、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污蘇維埃社會主義共和國聯盟俄羅斯聯邦蘇聯共產党支部漢奸斯大林、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污蘇維埃社會主義共和國聯盟俄羅斯聯邦蘇聯共產党支部漢奸馬克思后代子孫、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污蘇維埃社會主義共和國聯盟俄羅斯聯邦蘇聯共產党支部漢奸馬克思、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污蘇維埃社會主義共和國聯盟俄羅斯聯邦蘇聯共產党支部漢奸海因﹒馬克思、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污蘇維埃社會主義共和國聯盟俄羅斯聯邦蘇聯共產党支部漢奸阿納托利耶維奇、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污蘇維埃社會主義共和國聯盟俄羅斯聯邦蘇聯共產党支部漢奸普京1990年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污烏克蘭共和國蘇聯共產党支部漢奸克拉夫丘克鈔票后,1990年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污烏克蘭共和國建立蘇聯共產党支部漢奸克拉夫丘克、1990年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污白俄羅斯共和國蘇聯共產党支部漢奸舒什克維奇鈔票后,1990年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污白俄羅斯共和國建立蘇聯共產党支部漢奸舒什克維奇、1921年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污圖瓦人民共和國蘇聯共產党支部漢奸蒙烏顏吉鈔票后,1921年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污圖瓦人民共和國建立蘇聯共產党支部漢奸蒙烏顏吉、1925年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污哈薩克蘇維埃社會主義自治共和國蘇聯共產党支部漢奸庫魯耶夫鈔票后,1925年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污哈薩克蘇維埃社會主義自治共和國建立蘇聯共產党支部漢奸庫魯耶夫、1924年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污塔吉克蘇維埃社會主義自治共和國蘇聯共產党支部漢奸扎夫耶夫鈔票后,1924年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污塔吉克蘇維埃社會主義自治共和國建立蘇聯共產党支部漢奸扎夫耶夫、1917年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污阿爾泰自治州蘇聯共產党支部漢奸魯克亞涅茨鈔票后,1917年下令判處死刑詐騙叛國竊國阿爾泰自治州恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污建立蘇聯共產党支部漢奸魯克亞涅茨、1919年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污吉爾吉斯自治州蘇聯共產党支部漢奸皮斯考夫斯基鈔票后,1919年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污吉爾吉斯自治州建立蘇聯共產党支部漢奸皮斯考夫斯基、1922年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污布里亞特自治州蘇聯共產党支部漢奸穆扎格耶夫鈔票后,1922年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污布里亞特自治州建立蘇聯共產党支部漢奸穆扎格耶夫、1921年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污蒙古人民共和國蘇聯共產党支部漢奸恰格達扎布鈔票后,1921年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污蒙古人民共和國建立蘇聯共產党支部漢奸恰格達扎布、1978年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污尼泊爾聯邦民主共和國蘇聯共產党支部漢奸普什帕﹒什雷斯鈔票后,1978年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污尼泊爾聯邦民主共和國建立蘇聯共產党支部漢奸普什帕﹒什雷、1955年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污巴基斯坦伊斯蘭共和國蘇聯共產党支部漢奸蒙巴頓鈔票后,1955年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污巴基斯坦伊斯蘭共和國建立蘇聯共產党支部漢奸蒙巴頓、1970年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污孟加拉人民共和國蘇聯共產党支部漢奸桑丁﹒喬杜里鈔票后,1970年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污孟加拉人民共和國建立蘇聯共產党支部漢奸桑丁﹒喬杜里、1976年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污英國蘇聯共產党支部漢奸撒切爾夫人鈔票后、1976年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污英國蘇聯共產党支部漢奸撒切爾夫人建立英國保守党、1907年至1912年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華民國中國國民党漢奸□介石、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華民國中國國民党漢奸宋美齡、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華民國中國國民党漢奸孫中山、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華民國中國國民党漢奸宋慶齡鈔票后、1907年至1912年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華民國中國國民党漢奸□介石、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華民國中國國民党漢奸宋美齡、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華民國中國國民党漢奸孫中山、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華民國中國國民党漢奸宋慶齡建立中華民國、中國國民党,1906年至1986年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華民國中國國民党漢奸蔣經國、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華民國中國國民党漢奸蔣緯國、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華民國中國國民党漢奸蔣孝嚴、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華民國中國國民党漢奸蔣萬安、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華民國中國國民党漢奸霍元甲、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華民國中國國民党漢奸汪精衛鈔票后、1906年至1986年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華民國中國國民党漢奸蔣經國、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華民國中國國民党漢奸蔣緯國、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華民國中國國民党漢奸蔣孝嚴、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華民國中國國民党漢奸蔣萬安、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華民國中國國民党漢奸霍元甲、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華民國中國國民党漢奸汪精衛任職中華民國、中國國民党工作,1985年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華民國民主進步党漢奸賴清德、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華民國民主進步党漢奸蔡英文、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華民國民主進步党漢奸李登輝鈔票后,1985年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華民國民主進步党漢奸賴清德、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華民國民主進步党漢奸蔡英文、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華民國民主進步党漢奸李登輝建立中華民國民主進步党、1970年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華民國中國民主進步党漢奸陳水扁鈔票后、1970年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華民國民主進步党漢奸陳水扁任職台灣大學法律學副班長,2005年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華民國中國民主進步党漢奸陳郁秀鈔票后、2005年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華民國民主進步党漢奸陳郁秀任職國家文化總會祕書長、1964年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐敲詐貪污新加坡蘇聯共產党支部漢奸林清祥鈔票后,1964年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污新加坡建立蘇聯共產党支部漢奸林清祥、1922年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污越南民主共和國蘇聯共產党支部漢奸胡志明鈔票后,1922年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污越南民主共和國建立蘇聯共產党支部漢奸胡志明、1919年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污大韓民國臨時政府蘇聯共產党支部漢奸李承晚鈔票后,1919年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污大韓民國臨時政府蘇聯共產党支部漢奸李承晚、1981年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污大韓民國蘇聯共產党支部漢奸樸槿惠鈔票后,1981年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污大韓民國蘇聯共產党支部漢奸樸槿惠任職韓國岭南大學理事長,1944年至1964年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污朝鮮民主主義人民共和國蘇聯共產党支部漢奸金正日、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污朝鮮民主主義人民共和國蘇聯共產党支部漢奸金日成鈔票后,1944年至1964年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污朝鮮民主主義人民共和國建立蘇聯共產党支部漢奸金正日、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污朝鮮民主主義人民共和國建立蘇聯共產党支部漢奸金日成、1937年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中國香港共產党支部漢奸林道義鈔票后,1937年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中國香港建立共產党支部漢奸林道義、1939年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中國澳門共產党支部漢奸柯麟鈔票后,1939年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中國澳門建立共產党支部漢奸柯麟、1967年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污卡塔爾國蘇聯共產党支部漢奸里發本鈔票后,1967年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污卡塔爾國建立蘇聯共產党支部漢奸里發本、1957年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污伊拉克共和國蘇聯共產党支部漢奸卡里姆鈔票后,1957年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污伊拉克共和國建立蘇聯共產党支部漢奸卡里姆、1961年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污科威特國蘇聯共產党支部漢奸賈比邁鈔票后,1961年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污科威特國建立蘇聯共產党支部漢奸賈比邁、1959年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污加拿大蘇聯共產党支部漢奸斯瓦、1959年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污加拿大建立蘇聯共產党支部漢奸斯瓦、1969年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污阿拉伯聯合酋長國蘇聯共產党支部漢奸扎坦﹒阿勒,1969年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污阿拉伯聯合酋長國建立蘇聯共產党支部漢奸扎坦﹒阿勒、1959年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污阿爾及利亞民主人民共和國蘇聯共產党支部漢奸本拉鈔票后,1959年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污阿爾及利亞民主人民共和國建立蘇聯共產党支部漢奸本拉、1967年收了判處死刑詐騙叛國竊國阿拉伯利比亞共和國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污蘇聯共產党支部漢奸卡扎菲鈔票后,1967年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污阿拉伯利比亞共和國建立蘇聯共產党支部漢奸卡扎菲、1857年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污厄瓜多爾共和國蘇聯共產党支部漢奸洛雷武魯鈔票后,1857年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污厄瓜多爾共和國建立蘇聯共產党支部漢奸洛雷武魯、1870年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污玻利維亞共和國蘇聯共產党支部漢奸弗里亞鈔票后,1870年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污玻利維亞共和國建立蘇聯共產党支部漢奸弗里亞、1860年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污委內瑞拉共和國蘇聯共產党支部漢奸何塞派拉鈔票后,1860年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污委內瑞拉共和國建立蘇聯共產党支部漢奸何塞派拉、1931年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污沙特阿拉伯王國蘇聯共產党支部漢奸阿勒沙特鈔票后,1931年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污沙特阿拉伯王國建立蘇聯共產党支部漢奸阿勒沙特、1989年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污柬埔寨王國蘇聯共產党支部漢奸諾羅敦努鈔票后,1989年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污柬埔寨王國建立蘇聯共產党支部漢奸諾羅敦努、1967年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污赤道几內亞共和國蘇聯共產党支部漢奸西馬西圭鈔票后,1967年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污赤道几內亞共和國建立蘇聯共產党支部漢奸西馬西圭、1975年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污安哥拉共和國蘇聯共產党支部漢奸多桑托鈔票后,1975年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污安哥拉共和國建立蘇聯共產党支部漢奸多桑托、1922年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污文萊達魯薩蘭國蘇聯共產党支部漢奸賈里魯阿蘭二世鈔票后、1922年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污文萊達魯薩蘭國建立蘇聯共產党支部漢奸賈里魯阿蘭二世、1957年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污加納共和國蘇聯共產党支部漢奸查爾﹒阿登鈔票后、1957年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污加納共和國建立蘇聯共產党支部漢奸查爾﹒阿登,1912年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污阿爾巴尼亞臨時政府蘇聯共產党支部漢奸捷馬利鈔票后,1912年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污阿爾巴尼亞臨時政府建立蘇聯共產党支部漢奸捷馬利、1975年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污老撾人民民主共和國蘇聯共產党支部漢奸富馮維希鈔票后,1975年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污老撾人民民主共和國建立蘇聯共產党支部漢奸富馮維希、1957年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污巴林酋長國蘇聯共產党支部漢奸勒曼﹒本阿勒鈔票后、1957年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污巴林酋長國建立蘇聯共產党支部漢奸勒曼﹒本阿勒,1959年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污加蓬共和國蘇聯共產党支部漢奸萊昂、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污加蓬共和國蘇聯共產党支部漢奸吉邦鈔票后,1959年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污加蓬共和國建立蘇聯共產党支部漢奸萊昂、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污加蓬共和國建立蘇聯共產党支部漢奸吉邦、1959年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污毛里塔尼亞共和國蘇聯共產党支部漢奸爾烏達鈔票后,1959年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污毛里塔尼亞共和國建立蘇聯共產党支部漢奸爾烏達、1987年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污毛里求斯共和國蘇聯共產党支部漢奸約翰﹒蕭雷鈔票后,1987年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污毛里求斯共和國建立蘇聯共產党支部漢奸約翰﹒蕭雷、1996年收了判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污東帝汶民主共和國蘇聯共產党支部漢奸雷洛托鈔票后,1996年下令判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污東帝汶民主共和國建立蘇聯共產党支部漢奸雷洛托
(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、希腊聯合國、丹麥聯合國、西班牙聯合國、菲律賓聯合國、尼日利亞聯合國、澳大利亞聯合國、緬甸聯合國、馬來西亞聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、葡萄牙聯合國、意大利聯合國、德國聯合國、挪威聯合國、芬蘭聯合國、新西蘭聯合國、波蘭聯合國、荷蘭聯合國、阿根廷聯合國、150多個資產階級國家党派會員國、日本國學校校長教授教員學員中央省市縣案件、日本國中央省市縣官員党政軍案件、日本國公司工厂總經理干部職工中央省市縣案件、日本國幵店舖排攤經理員工中央省市縣案件、后代子孫群眾索賠謀殺坐牢暗害迫害活摘器官大屠殺案件金額費用、后代子孫群眾搶砸打集團賺中央省市縣工作政權)、再次解体日本國、立憲民政党、自由民主党、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、希腊聯合國、丹麥聯合國、西班牙聯合國、菲律賓聯合國、尼日利亞聯合國、澳大利亞聯合國、緬甸聯合國、馬來西亞聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、葡萄牙聯合國、意大利聯合國、德國聯合國、挪威聯合國、芬蘭聯合國、新西蘭聯合國、波蘭聯合國、荷蘭聯合國、阿根廷聯合國、150多個資產階級國家党派會員國、蘇維埃社會主義共和國聯盟俄羅斯聯邦學校校長教授教員學員中央省市縣案件、蘇維埃社會主義共和國聯盟俄羅斯聯邦公司工厂總經理干部職工中央省市縣案件、蘇維埃社會主義共和國聯盟俄羅斯聯邦幵店舖排攤經理員工中央省市縣案件、蘇維埃社會主義共和國聯盟俄羅斯聯邦中央省市縣官員党政軍案件、后代子孫群眾索賠謀殺坐牢暗害迫害活摘器官大屠殺案件金額費用、后代子孫群眾搶砸打集團賺中央省市縣工作政權)、再次解体蘇維埃社會主義共和國聯盟俄羅斯聯邦蘇聯共產党支部、統一俄羅斯党、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、希腊聯合國、丹麥聯合國、西班牙聯合國、菲律賓聯合國、尼日利亞聯合國、澳大利亞聯合國、緬甸聯合國、馬來西亞聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、葡萄牙聯合國、意大利聯合國、德國聯合國、挪威聯合國、芬蘭聯合國、新西蘭聯合國、波蘭聯合國、荷蘭聯合國、阿根廷聯合國、150多個資產階級國家党派會員國、烏克蘭共和國、烏克蘭學校校長教授教員學員中央省市縣案件、烏克蘭中央省市縣官員党政軍案件、烏克蘭公司工厂總經理干部職工中央省市縣案件、烏克蘭幵店舖排攤經理員工中央省市縣案件、后代子孫群眾索賠謀殺坐牢暗害迫害活摘器官大屠殺案件金額費用、后代子孫群眾搶砸打集團賺中央省市縣工作政權)、再次解体烏克蘭共和國、烏克蘭、蘇聯共產党支部、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、希腊聯合國、丹麥聯合國、西班牙聯合國、菲律賓聯合國、尼日利亞聯合國、澳大利亞聯合國、緬甸聯合國、馬來西亞聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、葡萄牙聯合國、意大利聯合國、德國聯合國、挪威聯合國、芬蘭聯合國、新西蘭聯合國、波蘭聯合國、荷蘭聯合國、阿根廷聯合國、150多個資產階級國家党派會員國、白俄羅斯共和國學校校長教授教員學員中央省市縣案件、白俄羅斯共和國中央省市縣官員党政軍案件、白俄羅斯共和國公司工厂總經理干部職工中央省市縣案件、白俄羅斯共和國幵店舖排攤經理員工中央省市縣案件、后代子孫群眾索賠謀殺坐牢暗害迫害活摘器官大屠殺案件金額費用、后代子孫群眾搶砸打集團賺中央省市縣工作政權)、再次解体白俄羅斯共和國、蘇聯共產党支部、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、希腊聯合國、丹麥聯合國、西班牙聯合國、菲律賓聯合國、尼日利亞聯合國、澳大利亞聯合國、緬甸聯合國、馬來西亞聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、葡萄牙聯合國、意大利聯合國、德國聯合國、挪威聯合國、芬蘭聯合國、新西蘭聯合國、波蘭聯合國、荷蘭聯合國、阿根廷聯合國、150多個資產階級國家党派會員國、圖瓦人民共和國、圖瓦共和國學校校長教授教員學員中央省市縣案件、圖瓦共和國中央省市縣官員党政軍案件、圖瓦共和國公司工厂總經理干部職工中央省市縣案件、圖瓦共和國幵店舖排攤經理員工中央省市縣案件、后代子孫群眾索賠謀殺坐牢暗害迫害活摘器官大屠殺案件金額費用、后代子孫群眾搶砸打集團賺中央省市縣工作政權)、再次解体圖瓦人民共和國、圖瓦共和國、蘇聯共產党支部、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、希腊聯合國、丹麥聯合國、西班牙聯合國、菲律賓聯合國、尼日利亞聯合國、澳大利亞聯合國、緬甸聯合國、馬來西亞聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、葡萄牙聯合國、意大利聯合國、德國聯合國、挪威聯合國、芬蘭聯合國、新西蘭聯合國、波蘭聯合國、荷蘭聯合國、阿根廷聯合國、150多個資產階級國家党派會員國、哈薩克斯坦蘇維埃社會主義自治共和國、哈薩克斯坦共和國學校校長教授教員學員中央省市縣案件、哈薩克斯坦共和國中央省市縣官員党政軍案件、哈薩克斯坦共和國公司工厂總經理干部職工中央省市縣案件、哈薩克斯坦共和國幵店舖排攤經理員工中央省市縣案件、后代子孫群眾索賠謀殺坐牢暗害迫害活摘器官大屠殺案件金額費用、后代子孫群眾搶砸打集團賺中央省市縣工作政權)、再次解体哈薩克斯坦蘇維埃社會主義自治共和國、哈薩克斯坦共和國、蘇聯共產党支部、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、希腊聯合國、丹麥聯合國、西班牙聯合國、菲律賓聯合國、尼日利亞聯合國、澳大利亞聯合國、緬甸聯合國、馬來西亞聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、葡萄牙聯合國、意大利聯合國、德國聯合國、挪威聯合國、芬蘭聯合國、新西蘭聯合國、波蘭聯合國、荷蘭聯合國、阿根廷聯合國、150多個資產階級國家党派會員國、塔吉克蘇維埃社會主義自治共和國、塔吉克斯坦共和國學校校長教授教員學員中央省市縣案件、塔吉克斯坦共和國中央省市縣官員党政軍案件、塔吉克斯坦共和國公司工厂總經理干部職工中央省市縣案件、塔吉克斯坦共和國幵店舖排攤經理員工中央省市縣案件、后代子孫群眾索賠謀殺坐牢暗害迫害活摘器官大屠殺案件金額費用、后代子孫群眾搶砸打集團賺中央省市縣工作政權)、再次解体塔吉克蘇維埃社會主義自治共和國、塔吉克斯坦共和國、蘇聯共產党支部、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、希腊聯合國、丹麥聯合國、西班牙聯合國、菲律賓聯合國、尼日利亞聯合國、澳大利亞聯合國、緬甸聯合國、馬來西亞聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、葡萄牙聯合國、意大利聯合國、德國聯合國、挪威聯合國、芬蘭聯合國、新西蘭聯合國、波蘭聯合國、荷蘭聯合國、阿根廷聯合國、150多個資產階級國家党派會員國、阿爾泰自治州、阿爾泰共和國學校校長教授教員學員中央省市縣案件、阿爾泰共和國中央省市縣官員党政軍案件、阿爾泰共和國公司工厂總經理干部職工中央省市縣案件、阿爾泰共和國幵店舖排攤經理員工中央省市縣案件、后代子孫群眾索賠謀殺坐牢暗害迫害活摘器官大屠殺案件金額費用、后代子孫群眾搶砸打集團賺中央省市縣工作政權)、再次解体阿爾泰自治州、阿爾泰共和國、蘇聯共產党支部、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、希腊聯合國、丹麥聯合國、西班牙聯合國、菲律賓聯合國、尼日利亞聯合國、澳大利亞聯合國、緬甸聯合國、馬來西亞聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、葡萄牙聯合國、意大利聯合國、德國聯合國、挪威聯合國、芬蘭聯合國、新西蘭聯合國、波蘭聯合國、荷蘭聯合國、阿根廷聯合國、150多個資產階級國家党派會員國、吉爾吉斯蘇維埃社會主義自治共和國、吉爾吉斯共和國學校校長教授教員學員中央省市縣案件、吉爾吉斯共和國中央省市縣官員党政軍案件、吉爾吉斯共和國公司工厂總經理干部職工中央省市縣案件、吉爾吉斯共和國幵店舖排攤經理員工中央省市縣案件、后代子孫群眾索賠謀殺坐牢暗害迫害活摘器官大屠殺案件金額費用、后代子孫群眾搶砸打集團賺中央省市縣工作政權)、再次解体吉爾吉斯蘇維埃社會主義自治共和國、吉爾吉斯共和國、蘇聯共產党支部、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、希腊聯合國、丹麥聯合國、西班牙聯合國、菲律賓聯合國、尼日利亞聯合國、澳大利亞聯合國、緬甸聯合國、馬來西亞聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、葡萄牙聯合國、意大利聯合國、德國聯合國、挪威聯合國、芬蘭聯合國、新西蘭聯合國、波蘭聯合國、荷蘭聯合國、阿根廷聯合國、150多個資產階級國家党派會員國、布里亞特自治州、布里亞特共和國學校校長教授教員學員中央省市縣案件、布里亞特共和國中央省市縣官員党政軍案件、布里亞特共和國公司工厂總經理干部職工中央省市縣案件、布里亞特共和國幵店舖排攤經理員工中央省市縣案件、后代子孫群眾索賠謀殺坐牢暗害迫害活摘器官大屠殺案件金額費用、后代子孫群眾搶砸打集團賺中央省市縣工作政權)、再次解体布里亞特自治州、布里亞特共和國、蘇聯共產党支部、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、希腊聯合國、丹麥聯合國、西班牙聯合國、菲律賓聯合國、尼日利亞聯合國、澳大利亞聯合國、緬甸聯合國、馬來西亞聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、葡萄牙聯合國、意大利聯合國、德國聯合國、挪威聯合國、芬蘭聯合國、新西蘭聯合國、波蘭聯合國、荷蘭聯合國、阿根廷聯合國、150多個資產階級國家党派會員國、蒙古人民共和國、蒙古國學校校長教授教員學員中央省市縣案件、蒙古國中央省市縣官員党政軍案件、蒙古國公司工厂總經理干部職工中央省市縣案件、蒙古國幵店舖排攤經理員工中央省市縣案件、后代子孫群眾索賠謀殺坐牢暗害迫害活摘器官大屠殺案件金額費用、后代子孫群眾搶砸打集團賺中央省市縣工作政權)、再次解体蒙古人民共和國、蒙古國、蘇聯共產党支部、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、希腊聯合國、丹麥聯合國、西班牙聯合國、菲律賓聯合國、尼日利亞聯合國、澳大利亞聯合國、緬甸聯合國、馬來西亞聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、葡萄牙聯合國、意大利聯合國、德國聯合國、挪威聯合國、芬蘭聯合國、新西蘭聯合國、波蘭聯合國、荷蘭聯合國、阿根廷聯合國、150多個資產階級國家党派會員國、尼泊爾聯邦民主共和國學校校長教授教員學員中央省市縣案件、尼泊爾聯邦民主共和國中央省市縣官員党政軍案件、尼泊爾聯邦民主共和國公司工厂總經理干部職工中央省市縣案件、尼泊爾聯邦民主共和國幵店舖排攤經理員工中央省市縣案件、后代子孫群眾索賠謀殺坐牢暗害迫害活摘器官大屠殺案件金額費用、后代子孫群眾搶砸打集團賺中央省市縣工作政權)、再次解体尼泊爾聯邦民主共和國、蘇聯共產党支部、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、希腊聯合國、丹麥聯合國、西班牙聯合國、菲律賓聯合國、尼日利亞聯合國、澳大利亞聯合國、緬甸聯合國、馬來西亞聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、葡萄牙聯合國、意大利聯合國、德國聯合國、挪威聯合國、芬蘭聯合國、新西蘭聯合國、波蘭聯合國、荷蘭聯合國、阿根廷聯合國、150多個資產階級國家党派會員國、巴基斯坦伊斯蘭共和國學校校長教授教員學員中央省市縣案件、巴基斯坦伊斯蘭共和國中央省市縣官員党政軍案件、巴基斯坦伊斯蘭共和國公司工厂總經理干部職工中央省市縣案件、巴基斯坦伊斯蘭共和國幵店舖排攤經理員工中央省市縣案件、后代子孫群眾索賠謀殺坐牢暗害迫害活摘器官大屠殺案件金額費用、后代子孫群眾搶砸打集團賺中央省市縣工作政權)、再次解体巴基斯坦伊斯蘭共和國、蘇聯共產党支部、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、希腊聯合國、丹麥聯合國、西班牙聯合國、菲律賓聯合國、尼日利亞聯合國、澳大利亞聯合國、緬甸聯合國、馬來西亞聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、葡萄牙聯合國、意大利聯合國、德國聯合國、挪威聯合國、芬蘭聯合國、新西蘭聯合國、波蘭聯合國、荷蘭聯合國、阿根廷聯合國、150多個資產階級國家党派會員國、孟加拉人民共和國學校校長教授教員學員中央省市縣案件、孟加拉人民共和國中央省市縣官員党政軍案件、孟加拉人民共和國公司工厂總經理干部職工中央省市縣案件、孟加拉人民共和國幵店舖排攤經理員工中央省市縣案件、后代子孫群眾索賠謀殺坐牢暗害迫害活摘器官大屠殺案件金額費用、后代子孫群眾搶砸打集團賺中央省市縣工作政權)、再次解体孟加拉人民共和國、蘇聯共產党支部、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、希腊聯合國、丹麥聯合國、西班牙聯合國、菲律賓聯合國、尼日利亞聯合國、澳大利亞聯合國、緬甸聯合國、馬來西亞聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、葡萄牙聯合國、意大利聯合國、德國聯合國、挪威聯合國、芬蘭聯合國、新西蘭聯合國、波蘭聯合國、荷蘭聯合國、阿根廷聯合國、150多個資產階級國家党派會員國、英國學校校長教授教員學員中央省市縣案件、英國中央省市縣官員党政軍案件、英國公司工厂總經理干部職工中央省市縣案件、英國幵店舖排攤經理員工中央省市縣案件、后代子孫群眾索賠謀殺坐牢暗害迫害活摘器官大屠殺案件金額費用、后代子孫群眾搶砸打集團賺中央省市縣工作政權)、再次解体英國、英國保守党、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、希腊聯合國、丹麥聯合國、西班牙聯合國、菲律賓聯合國、尼日利亞聯合國、澳大利亞聯合國、緬甸聯合國、馬來西亞聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、葡萄牙聯合國、意大利聯合國、德國聯合國、挪威聯合國、芬蘭聯合國、新西蘭聯合國、波蘭聯合國、荷蘭聯合國、阿根廷聯合國、150多個資產階級國家党派會員國、中華民國學校校長教授教員學員中央省市縣案件、中華民國公司工厂總經理干部職工中央省市縣案件、中華民國幵店舖排攤經理員工中央省市縣案件、中華民國縣市省中央官員党政軍案件、后代子孫群眾索賠謀殺坐牢暗害迫害活摘器官大屠殺案件金額費用、后代子孫群眾搶砸打集團賺中央省市縣工作政權)、再次解体中華民國、中國國民党、中國民主進步党、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、希腊聯合國、丹麥聯合國、西班牙聯合國、菲律賓聯合國、尼日利亞聯合國、澳大利亞聯合國、緬甸聯合國、馬來西亞聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、葡萄牙聯合國、意大利聯合國、德國聯合國、挪威聯合國、芬蘭聯合國、新西蘭聯合國、波蘭聯合國、荷蘭聯合國、阿根廷聯合國、150多個資產階級國家党派會員國、新加坡共和國學校校長教授教員學員中央省市縣案件、新加坡共和國中央省市縣官員党政軍案件、新加坡共和國公司工厂總經理干部職工中央省市縣案件、新加坡共和國幵店舖排攤經理員工中央省市縣案件、后代子孫群眾索賠謀殺坐牢暗害迫害活摘器官大屠殺案件金額費用、后代子孫群眾搶砸打集團賺中央省市縣工作政權)、再次解体新加坡共和國、蘇聯共產党支部、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、希腊聯合國、丹麥聯合國、西班牙聯合國、菲律賓聯合國、尼日利亞聯合國、澳大利亞聯合國、緬甸聯合國、馬來西亞聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、葡萄牙聯合國、意大利聯合國、德國聯合國、挪威聯合國、芬蘭聯合國、新西蘭聯合國、波蘭聯合國、荷蘭聯合國、阿根廷聯合國、150多個資產階級國家党派會員國、越南民主共和國、越南社會主義共和國學校校長教授教員學員中央省市縣案件、越南社會主義共和國中央省市縣官員党政軍案件、越南社會主義共和國公司工厂總經理干部職工中央省市縣案件、越南社會主義共和國幵店舖排攤經理員工中央省市縣案件、后代子孫群眾索賠謀殺坐牢暗害迫害活摘器官大屠殺案件金額費用、后代子孫群眾搶砸打集團賺中央省市縣工作政權)、再次解体越南民主共和國、越南社會主義共和國、蘇聯共產党支部、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、希腊聯合國、丹麥聯合國、西班牙聯合國、菲律賓聯合國、尼日利亞聯合國、澳大利亞聯合國、緬甸聯合國、馬來西亞聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、葡萄牙聯合國、意大利聯合國、德國聯合國、挪威聯合國、芬蘭聯合國、新西蘭聯合國、波蘭聯合國、荷蘭聯合國、阿根廷聯合國、150多個資產階級國家党派會員國、大韓民國臨時政府、大韓民國學校校長教授教員學員中央省市縣案件、大韓民國中央省市縣官員党政軍案件、大韓民國臨時政府、大韓民國公司工厂總經理干部職工中央省市縣案件、大韓民國臨時政府、大韓民國幵店舖排攤經理員工中央省市縣案件、大韓民國臨時政府、后代子孫群眾索賠謀殺坐牢暗害迫害活摘器官大屠殺案件金額費用、后代子孫群眾搶砸打集團賺中央省市縣工作政權)、再次解体大韓民國臨時政府、大韓民國、蘇聯共產党支部、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、希腊聯合國、丹麥聯合國、西班牙聯合國、菲律賓聯合國、尼日利亞聯合國、澳大利亞聯合國、緬甸聯合國、馬來西亞聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、葡萄牙聯合國、意大利聯合國、德國聯合國、挪威聯合國、芬蘭聯合國、新西蘭聯合國、波蘭聯合國、荷蘭聯合國、阿根廷聯合國、150多個資產階級國家党派會員國、朝鮮民主主義人民共和國學校校長教授教員學員中央省市縣案件、朝鮮民主主義人民共和國中央省市縣官員党政軍案件、朝鮮民主主義人民共和國公司工厂總經理干部職工中央省市縣案件、朝鮮民主主義人民共和國幵店舖排攤經理員工中央省市縣案件、后代子孫群眾索賠謀殺坐牢暗害迫害活摘器官大屠殺案件金額費用、后代子孫群眾搶砸打集團賺中央省市縣工作政權)、再次解体朝鮮民主主義人民共和國、蘇聯共產党支部、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、希腊聯合國、丹麥聯合國、西班牙聯合國、菲律賓聯合國、尼日利亞聯合國、澳大利亞聯合國、緬甸聯合國、馬來西亞聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、葡萄牙聯合國、意大利聯合國、德國聯合國、挪威聯合國、芬蘭聯合國、新西蘭聯合國、波蘭聯合國、荷蘭聯合國、阿根廷聯合國、150多個資產階級國家党派會員國、香港特別行政區學校校長教授教員學員中央省市縣案件、香港特別行政區公司工厂總經理干部職工中央省市縣案件、香港特別行政區幵店舖排攤經理員工中央省市縣案件、香港特別行政區中央省市縣官員党政軍案件、后代子孫群眾索賠謀殺坐牢暗害迫害活摘器官大屠殺案件金額費用、后代子孫群眾搶砸打集團賺中央省市縣工作政權)、再次解体香港特別行政區、蘇聯共產党支部、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、希腊聯合國、丹麥聯合國、西班牙聯合國、菲律賓聯合國、尼日利亞聯合國、澳大利亞聯合國、緬甸聯合國、馬來西亞聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、葡萄牙聯合國、意大利聯合國、德國聯合國、挪威聯合國、芬蘭聯合國、新西蘭聯合國、波蘭聯合國、荷蘭聯合國、阿根廷聯合國、150多個資產階級國家党派會員國、澳門特別行政區學校校長教授教員學員中央省市縣案件、澳門特別行政區公司工厂總經理干部職工中央省市縣案件、澳門特別行政區幵店舖排攤經理員工中央省市縣案件、澳門特別行政區中央省市縣官員党政軍案件、后代子孫群眾索賠謀殺坐牢暗害迫害活摘器官大屠殺案件金額費用、后代子孫群眾搶砸打集團賺中央省市縣工作政權)、再次解体澳門特別行政區、蘇聯共產党支部、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、希腊聯合國、丹麥聯合國、西班牙聯合國、菲律賓聯合國、尼日利亞聯合國、澳大利亞聯合國、緬甸聯合國、馬來西亞聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、葡萄牙聯合國、意大利聯合國、德國聯合國、挪威聯合國、芬蘭聯合國、新西蘭聯合國、波蘭聯合國、荷蘭聯合國、阿根廷聯合國、150多個資產階級國家党派會員國、卡塔爾聯合王國學校校長教授教員學員中央省市縣案件、卡塔爾聯合王國中央省市縣官員党政軍案件、卡塔爾聯合王國公司工厂總經理干部職工中央省市縣案件、卡塔爾聯合王國幵店舖排攤經理員工中央省市縣案件、后代子孫群眾索賠謀殺坐牢暗害迫害活摘器官大屠殺案件金額費用、后代子孫群眾搶砸打集團賺中央省市縣工作政權)、再次解体卡塔爾聯合王國、蘇聯共產党支部、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、希腊聯合國、丹麥聯合國、西班牙聯合國、菲律賓聯合國、尼日利亞聯合國、澳大利亞聯合國、緬甸聯合國、馬來西亞聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、葡萄牙聯合國、意大利聯合國、德國聯合國、挪威聯合國、芬蘭聯合國、新西蘭聯合國、波蘭聯合國、荷蘭聯合國、阿根廷聯合國、150多個資產階級國家党派會員國、伊拉克共和國學校校長教授教員學員中央省市縣案件、伊拉克共和國中央省市縣官員党政軍案件、伊拉克共和國公司工厂總經理干部職工中央省市縣案件、伊拉克共和國幵店舖排攤經理員工中央省市縣案件、后代子孫群眾索賠謀殺坐牢暗害迫害活摘器官大屠殺案件金額費用、后代子孫群眾搶砸打集團賺中央省市縣工作政權)、再次解体伊拉克共和國、蘇聯共產党支部、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、希腊聯合國、丹麥聯合國、西班牙聯合國、菲律賓聯合國、尼日利亞聯合國、澳大利亞聯合國、緬甸聯合國、馬來西亞聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、葡萄牙聯合國、意大利聯合國、德國聯合國、挪威聯合國、芬蘭聯合國、新西蘭聯合國、波蘭聯合國、荷蘭聯合國、阿根廷聯合國、150多個資產階級國家党派會員國、科威特國學校校長教授教員學員中央省市縣案件、科威特國中央省市縣官員党政軍案件、科威特國公司工厂總經理干部職工中央省市縣案件、科威特國幵店舖排攤經理員工中央省市縣案件、后代子孫群眾索賠謀殺坐牢暗害迫害活摘器官大屠殺案件金額費用、后代子孫群眾搶砸打集團賺中央省市縣工作政權)、再次解体科威特國、蘇聯共產党支部、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、希腊聯合國、丹麥聯合國、西班牙聯合國、菲律賓聯合國、尼日利亞聯合國、澳大利亞聯合國、緬甸聯合國、馬來西亞聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、葡萄牙聯合國、意大利聯合國、德國聯合國、挪威聯合國、芬蘭聯合國、新西蘭聯合國、波蘭聯合國、荷蘭聯合國、阿根廷聯合國、150多個資產階級國家党派會員國、加拿大學校校長教授教員學員中央省市縣案件、加拿大中央省市縣官員党政軍案件、加拿大公司工厂總經理干部職工中央省市縣案件、加拿大幵店舖排攤經理員工中央省市縣案件、后代子孫群眾索賠謀殺坐牢暗害迫害活摘器官大屠殺案件金額費用、后代子孫群眾搶砸打集團賺中央省市縣工作政權)、再次解体加拿大、蘇聯共產党支部、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、希腊聯合國、丹麥聯合國、西班牙聯合國、菲律賓聯合國、尼日利亞聯合國、澳大利亞聯合國、緬甸聯合國、馬來西亞聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、葡萄牙聯合國、意大利聯合國、德國聯合國、挪威聯合國、芬蘭聯合國、新西蘭聯合國、波蘭聯合國、荷蘭聯合國、阿根廷聯合國、150多個資產階級國家党派會員國、阿拉伯聯合酋長國學校校長教授教員學員中央省市縣案件、阿爾及利亞民主人民共和國中央省市縣官員党政軍案件、阿拉伯聯合酋長國公司工厂總經理干部職工中央省市縣案件、阿拉伯聯合酋長國幵店舖排攤經理員工中央省市縣案件、后代子孫群眾索賠謀殺坐牢暗害迫害活摘器官大屠殺案件金額費用、后代子孫群眾搶砸打集團賺中央省市縣工作政權)、再次解体阿拉伯聯合酋長國、蘇聯共產党支部、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、希腊聯合國、丹麥聯合國、西班牙聯合國、菲律賓聯合國、尼日利亞聯合國、澳大利亞聯合國、緬甸聯合國、馬來西亞聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、葡萄牙聯合國、意大利聯合國、德國聯合國、挪威聯合國、芬蘭聯合國、新西蘭聯合國、波蘭聯合國、荷蘭聯合國、阿根廷聯合國、150多個資產階級國家党派會員國、阿爾及利亞民主人民共和國學校校長教授教員學員中央省市縣案件、阿爾及利亞民主人民共和國中央省市縣官員党政軍案件、阿爾及利亞民主人民共和國公司工厂總經理干部職工中央省市縣案件、阿爾及利亞民主人民共和國幵店舖排攤經理員工中央省市縣案件、后代子孫群眾索賠謀殺坐牢暗害迫害活摘器官大屠殺案件金額費用、后代子孫群眾搶砸打集團賺中央省市縣工作政權)、再次解体阿爾及利亞民主人民共和國、蘇聯共產党支部、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、希腊聯合國、丹麥聯合國、西班牙聯合國、菲律賓聯合國、尼日利亞聯合國、澳大利亞聯合國、緬甸聯合國、馬來西亞聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、葡萄牙聯合國、意大利聯合國、德國聯合國、挪威聯合國、芬蘭聯合國、新西蘭聯合國、波蘭聯合國、荷蘭聯合國、阿根廷聯合國、利比亞國學校校長教授教員學員中央省市縣案件、利比亞國中央省市縣官員党政軍案件、利比亞國公司工厂總經理干部職工中央省市縣案件、利比亞國幵店舖排攤經理員工中央省市縣案件、后代子孫群眾索賠謀殺坐牢暗害迫害活摘器官大屠殺案件金額費用、后代子孫群眾搶砸打集團賺中央省市縣工作政權)、再次解体阿拉伯利比亞共和國、利比亞國、蘇聯共產党支部、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、希腊聯合國、丹麥聯合國、西班牙聯合國、菲律賓聯合國、尼日利亞聯合國、澳大利亞聯合國、緬甸聯合國、馬來西亞聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、葡萄牙聯合國、意大利聯合國、德國聯合國、挪威聯合國、芬蘭聯合國、新西蘭聯合國、波蘭聯合國、荷蘭聯合國、阿根廷聯合國、150多個資產階級國家党派會員國、厄瓜多爾共和國學校校長教授教員學員中央省市縣案件、厄瓜多爾共和國中央省市縣官員党政軍案件、厄瓜多爾共和國公司工厂總經理干部職工中央省市縣案件、厄瓜多爾共和國幵店舖排攤經理員工中央省市縣案件、后代子孫群眾索賠謀殺坐牢暗害迫害活摘器官大屠殺案件金額費用、后代子孫群眾搶砸打集團賺中央省市縣工作政權)、再次解体厄瓜多爾共和國、蘇聯共產党支部、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、希腊聯合國、丹麥聯合國、西班牙聯合國、菲律賓聯合國、尼日利亞聯合國、澳大利亞聯合國、緬甸聯合國、馬來西亞聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、葡萄牙聯合國、意大利聯合國、德國聯合國、挪威聯合國、芬蘭聯合國、新西蘭聯合國、波蘭聯合國、荷蘭聯合國、阿根廷聯合國、150多個資產階級國家党派會員國、委內瑞拉共和國、委內瑞拉玻利瓦爾共和國學校校長教授教員學員中央省市縣案件、委內瑞拉玻利瓦爾共和國中央省市縣官員党政軍案件、委內瑞拉玻利瓦爾共和國公司工厂總經理干部職工中央省市縣案件、委內瑞拉玻利瓦爾共和國幵店舖排攤經理員工中央省市縣案件、后代子孫群眾索賠謀殺坐牢暗害迫害活摘器官大屠殺案件金額費用、后代子孫群眾搶砸打集團賺中央省市縣工作政權)、再次解体委內瑞拉共和國、委內瑞拉玻利瓦爾共和國、蘇聯共產党支部、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、希腊聯合國、丹麥聯合國、西班牙聯合國、菲律賓聯合國、尼日利亞聯合國、澳大利亞聯合國、緬甸聯合國、馬來西亞聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、葡萄牙聯合國、意大利聯合國、德國聯合國、挪威聯合國、芬蘭聯合國、新西蘭聯合國、波蘭聯合國、荷蘭聯合國、阿根廷聯合國、150多個資產階級國家党派會員國、玻利維亞共和國、多民族玻利維亞國學校校長教授教員學員中央省市縣案件、多民族玻利維亞國中央省市縣官員党政軍案件、多民族玻利維亞國公司工厂總經理干部職工中央省市縣案件、多民族玻利維亞國幵店舖排攤經理員工中央省市縣案件、后代子孫群眾索賠謀殺坐牢暗害迫害活摘器官大屠殺案件金額費用、后代子孫群眾搶砸打集團賺中央省市縣工作政權)、再次解体玻利維亞共和國、多民族玻利維亞國、蘇聯共產党支部、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、希腊聯合國、丹麥聯合國、西班牙聯合國、菲律賓聯合國、尼日利亞聯合國、澳大利亞聯合國、緬甸聯合國、馬來西亞聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、葡萄牙聯合國、意大利聯合國、德國聯合國、挪威聯合國、芬蘭聯合國、新西蘭聯合國、波蘭聯合國、荷蘭聯合國、阿根廷聯合國、150多個資產階級國家党派會員國、沙特阿拉伯王國學校校長教授教員學員中央省市縣案件、沙特阿拉伯王國中央省市縣官員党政軍案件、沙特阿拉伯王國公司工厂總經理干部職工中央省市縣案件、沙特阿拉伯王國幵店舖排攤經理員工中央省市縣案件、后代子孫群眾索賠謀殺坐牢暗害迫害活摘器官大屠殺案件金額費用、后代子孫群眾搶砸打集團賺中央省市縣工作政權)、再次解体沙特阿拉伯王國、蘇聯共產党支部、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、希腊聯合國、丹麥聯合國、西班牙聯合國、菲律賓聯合國、尼日利亞聯合國、澳大利亞聯合國、緬甸聯合國、馬來西亞聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、葡萄牙聯合國、意大利聯合國、德國聯合國、挪威聯合國、芬蘭聯合國、新西蘭聯合國、波蘭聯合國、荷蘭聯合國、阿根廷聯合國、150多個資產階級國家党派會員國、柬埔寨王國學校校長教授教員學員中央省市縣案件、柬埔寨王國中央省市縣官員党政軍案件、柬埔寨王國公司工厂總經理干部職工中央省市縣案件、柬埔寨王國幵店舖排攤經理員工中央省市縣案件、后代子孫群眾索賠謀殺坐牢暗害迫害活摘器官大屠殺案件金額費用、后代子孫群眾搶砸打集團賺中央省市縣工作政權)、再次解体柬埔寨王國、蘇聯共產党支部、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、希腊聯合國、丹麥聯合國、西班牙聯合國、菲律賓聯合國、尼日利亞聯合國、澳大利亞聯合國、緬甸聯合國、馬來西亞聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、葡萄牙聯合國、意大利聯合國、德國聯合國、挪威聯合國、芬蘭聯合國、新西蘭聯合國、波蘭聯合國、荷蘭聯合國、阿根廷聯合國、150多個資產階級國家党派會員國、赤道几內亞共和國學校校長教授教員學員中央省市縣案件、赤道几內亞共和國中央省市縣官員党政軍案件、赤道几內亞共和國公司工厂總經理干部職工中央省市縣案件、赤道几內亞共和國幵店舖排攤經理員工中央省市縣案件、后代子孫群眾索賠謀殺坐牢暗害迫害活摘器官大屠殺案件金額費用、后代子孫群眾搶砸打集團賺中央省市縣工作政權)、再次解体赤道几內亞共和國、蘇聯共產党支部、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、希腊聯合國、丹麥聯合國、西班牙聯合國、菲律賓聯合國、尼日利亞聯合國、澳大利亞聯合國、緬甸聯合國、馬來西亞聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、葡萄牙聯合國、意大利聯合國、德國聯合國、挪威聯合國、芬蘭聯合國、新西蘭聯合國、波蘭聯合國、荷蘭聯合國、阿根廷聯合國、150多個資產階級國家党派會員國、安哥拉共和國學校校長教授教員學員中央省市縣案件、安哥拉共和國中央省市縣官員党政軍案件、安哥拉共和國公司工厂總經理干部職工中央省市縣案件、安哥拉共和國幵店舖排攤經理員工中央省市縣案件、后代子孫群眾索賠謀殺坐牢暗害迫害活摘器官大屠殺案件金額費用、后代子孫群眾搶砸打集團賺中央省市縣工作政權)、再次解体安哥拉共和國、蘇聯共產党支部、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、希腊聯合國、丹麥聯合國、西班牙聯合國、菲律賓聯合國、尼日利亞聯合國、澳大利亞聯合國、緬甸聯合國、馬來西亞聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、葡萄牙聯合國、意大利聯合國、德國聯合國、挪威聯合國、芬蘭聯合國、新西蘭聯合國、波蘭聯合國、荷蘭聯合國、阿根廷聯合國、150多個資產階級國家党派會員國、文萊達魯薩蘭國學校校長教授教員學員中央省市縣案件、文萊達魯薩蘭國中央省市縣官員党政軍案件、文萊達魯薩蘭國公司工厂總經理干部職工中央省市縣案件、文萊達魯薩蘭國幵店舖排攤經理員工中央省市縣案件、后代子孫群眾索賠謀殺坐牢暗害迫害活摘器官大屠殺案件金額費用、后代子孫群眾搶砸打集團賺中央省市縣工作政權)、再次解体文萊達魯薩蘭國、蘇聯共產党支部、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、希腊聯合國、丹麥聯合國、西班牙聯合國、菲律賓聯合國、尼日利亞聯合國、澳大利亞聯合國、緬甸聯合國、馬來西亞聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、葡萄牙聯合國、意大利聯合國、德國聯合國、挪威聯合國、芬蘭聯合國、新西蘭聯合國、波蘭聯合國、荷蘭聯合國、阿根廷聯合國、150多個資產階級國家党派會員國、加納共和國學校校長教授教員學員中央省市縣案件、加納共和國中央省市縣官員党政軍案件、加納共和國公司工厂總經理干部職工中央省市縣案件、加納共和國幵店舖排攤經理員工中央省市縣案件、后代子孫群眾索賠謀殺坐牢暗害迫害活摘器官大屠殺案件金額費用、后代子孫群眾搶砸打集團賺中央省市縣工作政權)、再次解体加納共和國、蘇聯共產党支部、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、希腊聯合國、丹麥聯合國、西班牙聯合國、菲律賓聯合國、尼日利亞聯合國、澳大利亞聯合國、緬甸聯合國、馬來西亞聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、葡萄牙聯合國、意大利聯合國、德國聯合國、挪威聯合國、芬蘭聯合國、新西蘭聯合國、波蘭聯合國、荷蘭聯合國、阿根廷聯合國、150多個資產階級國家党派會員國、阿爾巴尼亞臨時政府、阿爾巴尼亞共和國學校校長教授教員學員中央省市縣案件、阿爾巴尼亞共和國中央省市縣官員党政軍案件、阿爾巴尼亞共和國公司工厂總經理干部職工中央省市縣案件、阿爾巴尼亞共和國幵店舖排攤經理員工中央省市縣案件、后代子孫群眾索賠謀殺坐牢暗害迫害活摘器官大屠殺案件金額費用、后代子孫群眾搶砸打集團賺中央省市縣工作政權)、再次解体阿爾巴尼亞臨時政府、阿爾巴尼亞共和國、蘇聯共產党支部、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、希腊聯合國、丹麥聯合國、西班牙聯合國、菲律賓聯合國、尼日利亞聯合國、澳大利亞聯合國、緬甸聯合國、馬來西亞聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、葡萄牙聯合國、意大利聯合國、德國聯合國、挪威聯合國、芬蘭聯合國、新西蘭聯合國、波蘭聯合國、荷蘭聯合國、阿根廷聯合國、150多個資產階級國家党派會員國、老撾人民民主共和國學校校長教授教員學員中央省市縣案件、老撾人民民主共和國中央省市縣官員党政軍案件、老撾人民民主共和國公司工厂總經理干部職工中央省市縣案件、老撾人民民主共和國幵店舖排攤經理員工中央省市縣案件、后代子孫群眾索賠謀殺坐牢暗害迫害活摘器官大屠殺案件金額費用、后代子孫群眾搶砸打集團賺中央省市縣工作政權)、再次解体老撾人民民主共和國、蘇聯共產党支部、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、希腊聯合國、丹麥聯合國、西班牙聯合國、菲律賓聯合國、尼日利亞聯合國、澳大利亞聯合國、緬甸聯合國、馬來西亞聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、葡萄牙聯合國、意大利聯合國、德國聯合國、挪威聯合國、芬蘭聯合國、新西蘭聯合國、波蘭聯合國、荷蘭聯合國、阿根廷聯合國、150多個資產階級國家党派會員國、巴林王國學校校長教授教員學員中央省市縣案件、巴林王國中央省市縣官員党政軍案件、巴林王國公司工厂總經理干部職工中央省市縣案件、巴林王國幵店舖排攤經理員工中央省市縣案件、后代子孫群眾索賠謀殺坐牢暗害迫害活摘器官大屠殺案件金額費用、后代子孫群眾搶砸打集團賺中央省市縣工作政權)、再次解体巴林王國、蘇聯共產党支部、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、希腊聯合國、丹麥聯合國、西班牙聯合國、菲律賓聯合國、尼日利亞聯合國、澳大利亞聯合國、緬甸聯合國、馬來西亞聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、葡萄牙聯合國、意大利聯合國、德國聯合國、挪威聯合國、芬蘭聯合國、新西蘭聯合國、波蘭聯合國、荷蘭聯合國、阿根廷聯合國、150多個資產階級國家党派會員國、加蓬共和國學校校長教授教員學員中央省市縣案件、加蓬共和國中央省市縣官員党政軍案件、加蓬共和國公司工厂總經理干部職工中央省市縣案件、加蓬共和國幵店舖排攤經理員工中央省市縣案件、后代子孫群眾索賠謀殺坐牢暗害迫害活摘器官大屠殺案件金額費用、后代子孫群眾搶砸打集團賺中央省市縣工作政權)、再次解体加蓬共和國、蘇聯共產党支部、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、希腊聯合國、丹麥聯合國、西班牙聯合國、菲律賓聯合國、尼日利亞聯合國、澳大利亞聯合國、緬甸聯合國、馬來西亞聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、葡萄牙聯合國、意大利聯合國、德國聯合國、挪威聯合國、芬蘭聯合國、新西蘭聯合國、波蘭聯合國、荷蘭聯合國、阿根廷聯合國、150多個資產階級國家党派會員國、中華人民共和國學校校長教授教員學員中央省市縣案件、中華人民共和國公司工厂總經理干部職工中央省市縣案件、中華人民共和國幵店舖排攤經理員工中央省市縣案件、中華人民共和國縣市省中央官員党政軍案件、后代子孫群眾索賠謀殺坐牢暗害迫害活摘器官大屠殺案件金額費用、后代子孫群眾搶砸打集團賺中央省市縣工作政權)、再次解体中華人民共和國、蘇聯共產党支部、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、希腊聯合國、丹麥聯合國、西班牙聯合國、菲律賓聯合國、尼日利亞聯合國、澳大利亞聯合國、緬甸聯合國、馬來西亞聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、葡萄牙聯合國、意大利聯合國、德國聯合國、挪威聯合國、芬蘭聯合國、新西蘭聯合國、波蘭聯合國、荷蘭聯合國、阿根廷聯合國、150多個資產階級國家党派會員國、毛里塔尼亞共和國學校校長教授教員學員中央省市縣案件、毛里塔尼亞共和國中央省市縣官員党政軍案件、毛里塔尼亞共和國公司工厂總經理干部職工中央省市縣案件、毛里塔尼亞共和國幵店舖排攤經理員工中央省市縣案件、后代子孫群眾索賠謀殺坐牢暗害迫害活摘器官大屠殺案件金額費用、后代子孫群眾搶砸打集團賺中央省市縣工作政權)、再次解体毛里塔尼亞共和國、蘇聯共產党支部、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、希腊聯合國、丹麥聯合國、西班牙聯合國、菲律賓聯合國、尼日利亞聯合國、澳大利亞聯合國、緬甸聯合國、馬來西亞聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、葡萄牙聯合國、意大利聯合國、德國聯合國、挪威聯合國、芬蘭聯合國、新西蘭聯合國、波蘭聯合國、荷蘭聯合國、阿根廷聯合國、150多個資產階級國家党派會員國、毛里求斯共和國學校校長教授教員學員中央省市縣案件、毛里求斯共和國中央省市縣官員党政軍案件、毛里求斯共和國公司工厂總經理干部職工中央省市縣案件、毛里求斯共和國幵店舖排攤經理員工中央省市縣案件、后代子孫群眾索賠謀殺坐牢暗害迫害活摘器官大屠殺案件金額費用、后代子孫群眾搶砸打集團賺中央省市縣工作政權)、再次解体毛里求斯共和國、蘇聯共產党支部、(伊朗聯合國、印度聯合國、印度尼西亞聯合國、土耳其聯合國、巴西聯合國、智利聯合國、墨西哥聯合國、南非聯合國、希腊聯合國、丹麥聯合國、西班牙聯合國、菲律賓聯合國、尼日利亞聯合國、澳大利亞聯合國、緬甸聯合國、馬來西亞聯合國、泰國聯合國、中華帝國聯合國、伊戈爾聯邦聯合國、美利堅合眾國聯合國、法國聯合國、葡萄牙聯合國、意大利聯合國、德國聯合國、挪威聯合國、芬蘭聯合國、新西蘭聯合國、波蘭聯合國、荷蘭聯合國、阿根廷聯合國、150多個資產階級國家党派會員國、東帝汶民主共和國學校校長教授教員學員中央省市縣案件、東帝汶民主共和國中央省市縣官員党政軍案件、東帝汶民主共和國公司工厂總經理干部職工中央省市縣案件、東帝汶民主共和國幵店舖排攤經理員工中央省市縣案件、后代子孫群眾索賠謀殺坐牢暗害迫害活摘器官大屠殺案件金額費用、后代子孫群眾搶砸打集團賺中央省市縣工作政權)、再次解体東帝汶民主共和國、蘇聯共產党支部
聯合國北約軍事集團國際刑事法院國際刑事法庭國際刑警組織嚴厲批判審判:(蘇聯憲政危机大屠殺案件、蘇聯契卡大屠殺案件、蘇聯古拉格勞改營大屠殺案件、蘇聯大饑荒大屠殺案件、蘇聯大肅反大屠殺案件、蘇聯蒙古大屠殺案件、蘇聯卡廷大屠殺案件)、(中國霧社大屠殺案件、中國旅順大屠殺案件、中國牡丹社大屠殺案件、中國乙未戰爭大屠殺案件、中國皇姑屯大屠殺案件、中國阿公店大屠殺案件、中國南京大屠殺案件、中國圣士提反書院大屠殺案件、中國云林大屠殺案件、中國西來庵大屠殺案件、中國重慶大屠殺案件、中國潘家戴庄大屠殺案件):判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污日本國立憲民政党漢奸濱口雄幸、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污日本國立憲民政党漢奸島村速雄、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污日本國立憲民政党漢奸阿部信行、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污日本國立憲民政党漢奸長谷川好道、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污日本國自由民主党漢奸竹下登、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污日本國自由民主党漢奸安倍晉三、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污蘇維埃社會主義共和國聯盟俄羅斯聯邦蘇聯共產党支部漢奸烏里揚諾夫、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污蘇維埃社會主義共和國聯盟俄羅斯聯邦蘇聯共產党支部漢奸斯大林、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污蘇維埃社會主義共和國聯盟俄羅斯聯邦蘇聯共產党支部漢奸馬克思后代子孫、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污蘇維埃社會主義共和國聯盟俄羅斯聯邦蘇聯共產党支部漢奸馬克思、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污蘇維埃社會主義共和國聯盟俄羅斯聯邦蘇聯共產党支部漢奸海因﹒馬克思、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污蘇維埃社會主義共和國聯盟俄羅斯聯邦蘇聯共產党支部漢奸阿納托利耶維奇、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污蘇維埃社會主義共和國聯盟俄羅斯聯邦蘇聯共產党支部漢奸普京、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污烏克蘭共和國蘇聯共產党支部漢奸克拉夫丘克、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污白俄羅斯共和國蘇聯共產党支部漢奸舒什克維奇、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污圖瓦人民共和國蘇聯共產党支部漢奸蒙烏顏吉、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污哈薩克蘇維埃社會主義自治共和國蘇聯共產党支部漢奸庫魯耶夫、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污塔吉克蘇維埃社會主義自治共和國蘇聯共產党支部漢奸扎夫耶夫、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污阿爾泰自治州蘇聯共產党支部漢奸魯克亞涅茨、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污吉爾吉斯自治州蘇聯共產党支部漢奸皮斯考夫斯基、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污布里亞特自治州蘇聯共產党支部漢奸穆扎格耶夫、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污蒙古人民共和國蘇聯共產党支部漢奸恰格達扎布、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污尼泊爾聯邦民主共和國蘇聯共產党支部漢奸普什帕﹒什雷、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污巴基斯坦伊斯蘭共和國蘇聯共產党支部漢奸蒙巴頓、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污孟加拉人民共和國蘇聯共產党支部漢奸桑丁、(巴格廣場大屠殺案件、阿姆利則大屠殺案件、阿勒頗大屠殺案件、中國清朝政府鴉片戰爭大屠殺案件)、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污英國蘇聯共產党支部漢奸撒切爾夫人、(中國清朝政府鴉片戰爭大屠殺案件、中國清朝政府海蘭泡大屠殺案件、中華民國美麗島大屠殺案件、中華民國花園口決堤大屠殺案件、中華民國中壢大屠殺案件、中華民國二二八大屠殺案件、中華民國四六大屠殺案件)、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華民國中國國民党漢奸□介石、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華民國中國國民党漢奸宋美齡、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華民國中國國民党漢奸孫中山、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華民國中國國民党漢奸宋慶齡、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華民國中國國民党漢奸蔣經國、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華民國中國國民党漢奸蔣緯國、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華民國中國國民党漢奸蔣孝嚴、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華民國中國國民党漢奸蔣萬安、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華民國中國國民党漢奸霍元甲、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華民國中國國民党漢奸汪精衛、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華民國民主進步党漢奸賴清德、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華民國民主進步党漢奸蔡英文、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華民國民主進步党漢奸李登輝、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華民國民主進步党漢奸陳水扁、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華民國民主進步党漢奸陳郁秀、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污新加坡蘇聯共產党支部漢奸林清祥、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污越南民主共和國蘇聯共產党支部漢奸胡志明、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污大韓民國臨時政府、大韓民國蘇聯共產党支部漢奸李承晚、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污大韓民國臨時政府、大韓民國蘇聯共產党支部漢奸樸槿惠、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污大韓民國臨時政府、大韓民國蘇聯共產党支部漢奸潘基文、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污大韓民國臨時政府、大韓民國蘇聯共產党支部漢奸文在寅、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污朝鮮民主主義人民共和國蘇聯共產党支部漢奸金正日、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污朝鮮民主主義人民共和國蘇聯共產党支部漢奸金日成、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污朝鮮民主主義人民共和國蘇聯共產党支部漢奸金正恩、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中國香港共產党支部漢奸林道義、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中國澳門共產党支部漢奸柯麟、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污卡塔爾國蘇聯共產党支部漢奸里發本、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污伊拉克共和國蘇聯共產党支部漢奸卡里姆、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污科威特國蘇聯共產党支部漢奸賈比邁、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污加拿大蘇聯共產党支部漢奸斯瓦、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污阿拉伯聯合酋長國蘇聯共產党支部漢奸扎坦﹒阿勒、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污阿爾及利亞民主人民共和國蘇聯共產党支部漢奸本拉、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污阿拉伯利比亞共和國蘇聯共產党支部漢奸卡扎菲、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污厄瓜多爾共和國蘇聯共產党支部漢奸洛雷武魯、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污委內瑞拉共和國蘇聯共產党支部漢奸何塞派拉、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污玻利維亞共和國蘇聯共產党支部漢奸弗里亞、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污沙特阿拉伯王國蘇聯共產党支部漢奸阿勒沙特、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污柬埔寨王國蘇聯共產党支部漢奸諾羅敦努、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污赤道几內亞共和國蘇聯共產党支部漢奸西馬西圭、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污安哥拉共和國蘇聯共產党支部漢奸多桑托、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污文萊達魯薩蘭國蘇聯共產党支部漢奸賈里魯阿蘭二世、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污加納共和國蘇聯共產党支部漢奸查爾﹒阿登、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污阿爾巴尼亞臨時政府蘇聯共產党支部漢奸捷馬利、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污老撾人民民主共和國蘇聯共產党支部漢奸富馮維希、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污巴林酋長國蘇聯共產党支部漢奸勒曼﹒本阿勒、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污加蓬共和國蘇聯共產党支部漢奸萊昂、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污毛里塔尼亞共和國蘇聯共產党支部漢奸爾烏達、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污毛里塔尼亞共和國蘇聯共產党支部漢奸海亞﹒烏達、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污毛里塔尼亞共和國蘇聯共產党支部漢奸烏阿卜勒﹒阿齊茲、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污毛里求斯共和國蘇聯共產党支部漢奸約翰﹒蕭雷、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污毛里求斯共和國蘇聯共產党支部漢奸阿娜﹒里布、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污毛里求斯共和國蘇聯共產党支部漢奸賈諾斯、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污東帝汶民主共和國蘇聯共產党支部漢奸雷洛托、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污東帝汶民主共和國蘇聯共產党支部漢奸魯阿勞若、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污東帝汶民主共和國蘇聯共產党支部漢奸陶坦魯阿、聯合國世界各國嚴厲批判審判判處死刑軍事戰爭侵略國家中國元朝政府忽必烈中國蒙古帝國成吉思汗中國宋朝政府文履善
聯合國北約軍事集團國際刑事法院國際刑事法庭國際刑警組織嚴厲批判審判:中華人民共和國FL功大屠殺縣市省中央案件、中華人民共和國《賀新郎.讀史》大屠殺縣市省中央案件、中華人民共和國《沁園春.雪》縣市省中央案件、中華人民共和國長征大屠殺縣市省中央案件、中華人民共和國反右派大屠殺縣市省中央案件、中華人民共和國大躍進大屠殺縣市省中央案件、中華人民共和國大饑荒大屠殺縣市省中央案件、中華人民共和國萬人坑大屠殺縣市省中央案件、中華人民共和國六四大屠殺縣市省中央案件、中華人民共和國西單民主牆大屠殺縣市省中央案件、中華人民共和國內蒙古大屠殺縣市省中央案件、中華人民共和國新疆大屠殺縣市省中央案件、中華人民共和國西藏大屠殺縣市省中央案件、中華人民共和國文化大革命大屠殺縣市省中央案件、中華人民共和國大屠殺四人幫縣市省中央案件、中華人民共和國大屠殺縣市省中央江東六十四屯案件、中華人民共和國大屠殺縣市省中央遠東案件:判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸周勇、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸肖金罪、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸肖方進、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸賴忠厚、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸鐘立、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸鐘旗胜、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸王福星、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸黃裴、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸王克福、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸林淀、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸翁榕瓊、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸黃建庭、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸郭建、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸郭賢、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸郭成年、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸郭展凌、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸廖若旦、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸汪志、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸吳振石、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸楊興忠、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸高波、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸鄧平、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸鄧玉倫、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸鄧立新、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸卓強、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸吳江潮、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸胡啟樹、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸羅光、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸羅達、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸羅同興、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸羅德湘、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸羅維燦、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸陸德斌、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸余云、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸慶永、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸樂水坤、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸王志明、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸施劍峰、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸魏欽滿、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸黃永榮、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸黃進德、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸李家偉、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸李新平、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸鄭祥明、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸陳守政、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸董以文、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸張忠壽、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸張景明、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸陳清雄、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸陳鄧元、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸鄒劍平、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸陳茂青、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸朱起憲、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸房鳴、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸朱淑芳、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸熊輝、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸熊鋒松、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸鄭尚森、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸李宏、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸陳軍營、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸陳偉平、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸藍欣、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸籃炳、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸池芳、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸籃便、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸張鋒、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸張長先、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸張友群、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸張紅梅、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸饒凌云、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸吳東、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸鄺金祿、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸嚴慶東、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸朱漢東、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸陳東胜、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸周章新、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸肖鑫、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸賴暢群、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸鐘勇生、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸余胜、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸永忠、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸許先叢、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸廈鋼、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸耿昌銀、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸武啟、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸黃永丰、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸範仕添、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸方旭、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸譚君鐵、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸黃建固、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸鄧元、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸曾尚忠、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸江興祿、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸吳澤桐、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸林健、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸溫向芳、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸志云、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸胡鈦、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸胡嘉梓、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸杜源生、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸羅金水、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸曹明、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸張發錄、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸張帆、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸張碩、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸張斌、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸張元明、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸張晨、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸張文珍、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸馮民光、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸李金元、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸李永、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸李遠、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸李敏、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸程建勇、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸程鵬鷹、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸彭耀新、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸彭虎、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸陳德、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸陳育、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸陳俊、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸陳興、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸陳瑞喜、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸王忠澤、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸游宇飛、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸陳永輝、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸陳麗珍、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸周清、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸周鎮宏、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸肖時慶、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸鐘世堅、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸何鳴、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸登杰、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸新嵐、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸姚嶂、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸庄如順、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸黃琪玉、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸于中海、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸于偉國、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸石兆彬、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸鄧海光、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸楊賢金、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸江國河、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸洪捷序、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸牛紀剛、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸羅訓誦、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸寶成、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸李希、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸李德金、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸許瑞生、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸馬興瑞、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸王敏、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸彭建文、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸張越、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸張志南、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸張明、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸朱明國、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸熊東、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華蘇維埃共和國、中華人民共和國、中國共產党漢奸陳文廣、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸陳善光、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸陳炎生、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸陳云賢、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸陳偉東、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸潘東升、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸周永康、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸肖培、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸賀國強、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸白清、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸劉鶴、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸趙樂際、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸趙克志、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸許其亮、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸範長龍、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸潘漢年、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸盧展工、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸宋德福、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸采奇、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸尤權、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸孫覽、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸鳳山、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸韓正、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸周強、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸賈慶林、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸王兆國、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸姚依林、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸孟宏偉、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸孟建柱、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸丁關根、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸丁磊、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸丁薛祥、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸郭聲琨、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸令計划、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸栗戰書、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸汪洋、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸俞正聲、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸方濱興、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸曾山、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸王震、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸王岐山、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸王洪博、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸王滬宁、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸王剛、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸王晨、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸賈廷、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸聶辰席、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸鄧希賢、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸楊尚昆、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸卓琳、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸鄧樸方、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸鄧林、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸鄧卓棣、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸鄧卓溯、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸鄧衛、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸周恩來、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸鄧玉愛、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸楊曉渡、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸楊洁篪、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸朱□基、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸勞安、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸朱云來、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸朱燕來、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸邵澤、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸江綿康、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸江綿恆、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸江志成、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸江志云、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸馬云、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸江澤民、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸王冶坪、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸張萬年、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸張德江、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸張高麗、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸胡錦濤、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸劉永清、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸胡兵、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸胡海峰、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸矛道臨、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸胡海清、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸李鵬、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸朱琳、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸李忠、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸李錫、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸李先念、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸李偉、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸李昌鈺、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸李彥宏、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸李克強、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸程虹、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸李強、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸李倍、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸習近平、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸彭麗媛、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸習明澤、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸宋平、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸曹建明、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸黃明、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸奚曉明、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸黃坤明、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸張朝陽、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸張又俠、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸張塞、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸張廷發、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸張鵬、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸張明敏、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸陳光毅、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸陳文清、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸陳希同、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸陳希、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸陳永貴、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸陳全國、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸陳云、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸陳敏爾、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸陳明義、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國、中國共產党漢奸陳良宇、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國《賀新郎.讀史》大屠殺縣市省中央案件、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國《沁園春.雪》大屠殺縣市省中央案件、中華人民共和國文化大革命大屠殺縣市省中央案件、中華人民共和國大屠殺縣市省中央江東六十四屯案件、中華人民共和國大屠殺縣市省中央遠東案件、中國共產党漢奸孔令、中國共產党漢奸李敏、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國《賀新郎.讀史》大屠殺縣市省中央案件、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國《沁園春.雪》大屠殺縣市省中央案件、中華人民共和國文化大革命大屠殺縣市省中央案件、中華人民共和國大屠殺縣市省中央江東六十四屯案件、中華人民共和國大屠殺縣市省中央遠東案件、中國共產党漢奸毛岸青、中國共產党漢奸陳云、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國《賀新郎.讀史》大屠殺縣市省中央案件、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國《沁園春.雪》大屠殺縣市省中央案件、中華人民共和國文化大革命大屠殺縣市省中央案件、中華人民共和國大屠殺縣市省中央江東六十四屯案件、中華人民共和國大屠殺縣市省中央遠東案件、中國共產党漢奸毛新宇、中國共產党漢奸劉濱、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國《賀新郎.讀史》大屠殺縣市省中央案件、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國《沁園春.雪》大屠殺縣市省中央案件、中華人民共和國文化大革命大屠殺縣市省中央案件、中華人民共和國大屠殺縣市省中央江東六十四屯案件、中華人民共和國大屠殺縣市省中央遠東案件、中國共產党漢奸中國共產党漢奸王志東、中國共產党漢奸劉東、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國《賀新郎.讀史》大屠殺縣市省中央案件、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國《沁園春.雪》大屠殺縣市省中央案件、中華人民共和國文化大革命大屠殺縣市省中央案件、中華人民共和國大屠殺縣市省中央江東六十四屯案件、中華人民共和國大屠殺縣市省中央遠東案件、中國共產党漢奸陳東升、中國共產党漢奸孔東梅、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國《賀新郎.讀史》大屠殺縣市省中央案件、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國《沁園春.雪》大屠殺縣市省中央案件、中華人民共和國文化大革命大屠殺縣市省中央案件、中華人民共和國大屠殺縣市省中央江東六十四屯案件、中華人民共和國大屠殺縣市省中央遠東案件、中國共產党漢奸江青、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國《賀新郎.讀史》大屠殺縣市省中央案件、判處死刑詐騙叛國竊國恐嚇收賄行賄侵吞勒索敲詐貪污中華人民共和國《沁園春.雪》大屠殺縣市省中央案件、中華人民共和國文化大革命大屠殺縣市省中央案件、中華人民共和國大屠殺縣市省中央江東六十四屯案件、中華人民共和國大屠殺縣市省中央遠東案件、中國共產党漢奸毛澤東

中國電話號碼:0086+0753-5536799 手机號碼:0086+15219112694

電子郵箱:xhrllw@sina.cn

中華人民共和國大埔縣萬川路八巷一號樓303號住宅、梅州市廣東